Paieška

Popiežius su simpoziumo, skirto kardinolui Suenensui, dalyviais Popiežius su simpoziumo, skirto kardinolui Suenensui, dalyviais 

Popiežius: kurkime visiems atvirą socialinę draugystę ir brolystę

Šeštadienį popiežius susitiko su simpoziumo, skirto kardinolo Suenenso palikimui, dalyviais. Belgų kardinolas Léon-Joseph Suenens buvo vienas aktyviausių Vatikano II Susirinkimų dalyvių, skatinęs ekumenizmą ir Bažnyčios dialogą su sekuliaria kultūra.

Mums reikia mokinių, drąsiai išpažįstančių tikėjimą ir gebančių perduoti vilties liepsną šių laikų žmonėms, sakė popiežius. Šiuo metu išgyvenamos tragedijos, ypač netoliese vykstantis karas Ukrainoje, primena mums, kad turime skubėti kurti meilės civilizaciją. Žvelgdami į karą baisumus kenčiančius brolius ir seseris, matome, kaip labai ir neatidėliotinai reikia kurti gyvenimą, paremtą žmogaus orumo pripažinimu, taika ir meile.

Mūsų bendrus namus drebina ir daugybė kitų krizių, tęsė Pranciškus. Todėl turime kurti žmoniją, kuri gerbtų gyvybę ir brangintų brolybę. Turime išmokti mylėti kitą žmogų tokį, koks jis yra. Tik puoselėdami tokį bendravimo būdą galėsime sukurti visiems atvirą socialinę draugystę ir brolystę.

Popiežius ragino kardinolo Suenenso palikimo tyrinėtojus ir puoselėtojus žodžiais, darbais ir liudijimu skelbti vilties žinią mūsų pasauliui. Tegul malda ir bendrystė su prisikėlusiu Kristumi padeda surasti jėgų žvelgti į pasaulį pozityviai, su meile, viltimi, atjauta ir švelnumu, ypatingą dėmesį skiriant nuskriaustiesiems ir atstumtiesiems. (jm / Vatican News)

2022 balandžio 23, 12:31