Paieška

Gailestingumo sekmadienio Mišios Šv. Petro bazilikoje Gailestingumo sekmadienio Mišios Šv. Petro bazilikoje 

Popiežius: Jėzus mums dovanoja gailestingumą, kad dalytumės juo su kitais

„Šiandien prisikėlęs Viešpats pasirodo mokiniams. Jiems, kurie jį buvo palikę, dovanoja savo gailestingumą, parodydamas jiems savo žaizdas“, – sakė popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukotų antrojo Velykų sekmadienio – Dievo Gailestingumo šventės – Mišių homilijoje. Mišioms, dalyvaujant popiežiui, vadovavo arkivysk. Salvatore Fisichella, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas.

Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, kad šio sekmadienio Evangelijoje tris kartus girdime Jėzaus linkėjimą „Ramybė jums“. Šis prisikėlusio Viešpaties sveikinimas yra skirtas kiekvienam silpnam ir klystančiam žmogui.

Pirmą kartą išgirdę ramybės linkėjimą, apaštalai į jį atsako džiaugsmu. Pasak Pranciškaus, tokia reakcija galėtų stebinti, nes po Kristaus nukryžiavimo mokiniai turėjo rimtų priežasčių ne tik bijoti, bet ir jaustis nevykėliais. Būtent tokios nuotaikos slegiami mokiniai išgirsta pirmąjį prisikėlusio Viešpaties ramybės linkėjimą. „Mokiniams turėjo būti gėda, bet jie džiaugiasi. Kodėl? Nes tas veidas, tas pasisveikinimas, tie žodžiai nukreipia jų dėmesį nuo jų pačių į Jėzų“, – sakė Pranciškus.

„Ramybė jums!“ – sako Viešpats antrą kartą ir priduria: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21). Jis duoda mokiniams Šventąją Dvasią, kad jie taptų susitaikinimo tarpininkais: „Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos“ (23 eil.). Jie ne tik gauna gailestingumą, bet ir tampa to gauto gailestingumo dalytojais kitiems. „Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos“ – šie žodžiai yra Susitaikinimo sakramento pamatas, tačiau ne tik jo. Visą Bažnyčią Jėzus įpareigojo būti gailestingumo skleidėja, žmonijos sutaikinimo ženklu ir priemone. „Suvokime, kad esame gavę šį pašaukimą, ir klauskime savęs: ar aš čia, kur gyvenu, savo šeimoje, darbe, bendruomenėje skatinu bendrystę, ar esu susitaikymo kūrėjas?

„Ramybė jums!“ – trečią kartą sako Viešpats, kai po aštuonių dienų vėl pasirodo mokiniams. Šį kartą jis sutinka ir dėl jo prisikėlimo abejojusį apaštalą Tomą. „Jėzus supranta Tomo sunkumus“, – sakė Pranciškus. „Tomo istorija – tai kiekvieno tikinčiojo istorija: būna sunkių akimirkų, kai atrodo, kad gyvenimas paneigia tikėjimą, kai išgyvename krizę ir mums reikia jį paliesti savo rankomis ir pamatyti savo akimis. Tačiau, kaip ir Tomas, būtent tuomet iš naujo atrandame Viešpaties širdį, jo gailestingumą.“

Parodęs apaštalams savo žaizdas Viešpaties padeda mums matyti savo brolių ir seserų žaizdas, sakė Pranciškus. Jei rūpinamės savo artimo žaizdomis ir liejame į jas gailestingumą, mumyse gimsta nauja viltis, kuri numaldo nuovargį. Kai tai darome, sutinkame Jėzų, kuris pažvelgia į mus savo gailestingomis akimis ir taria: „Ramybė jums!“ (jm / Vatican News)

2022 balandžio 24, 11:30