Paieška

Popiežius Pranciškus laiko iš Bučos jam atvežtą Ukrainos vėliavą Popiežius Pranciškus laiko iš Bučos jam atvežtą Ukrainos vėliavą 

Kokia prasmė keliauti, jei kitą dieną karas tęstųsi?

Popiežius nemano, kad jo kelionė į Kyjivą priartintų taiką. Tai pats Pranciškus pasakė interviu Argentinos laikraščiui „La Nacion“.

Argentiniečių žurnalisto paklaustas, kodėl nevyksta į Kyjivą, Pranciškus atsakė, jog jis manąs, kad tokia kelionė nepasitarnautų svarbiausiems tikslams – karo užbaigimui ir ugnies nutraukimui. „Kokia prasmė popiežiui vykti į Kyjivą, jei kitą dieną karas tęstųsi?"

Popiežius pakartojo, kad jis ir toliau yra pasirengęs padaryti viską, kas nuo jo priklauso, kad karas būtų nutrauktas. To jis siekęs daug dėmesio ir komentarų sulaukusiu savo apsilankymu Rusijos ambasadoje prie Šventojo Sosto. Popiežius paaiškino: „Buvau vienas. Nenorėjau, kad kas nors mane lydėtų. Tai buvo mano asmeninė atsakomybė. Sprendimą priėmiau naktį galvodamas apie Ukrainą.“

Pokalbyje buvo užsiminta į labai iškalbingą gestą – iš Bučos atvežtos Ukrainos vėliavos pabučiavimą. „Šiame pasaulyje ir šiame civilizacijos etape bet koks karas yra anachronizmas. Todėl viešai pabučiavau Ukrainos vėliavą. Tai buvo solidarumo su žuvusiaisiais, jų šeimomis ir pabėgėliais gestas.“

Popiežiaus taip pat buvo klausiama, kodėl jis viešai neįvardija Putino kaip agresoriaus ir kokie jo dabartiniai santykiai su karą remiančiu patriarchu Kirilu. Į pirmąjį klausimą Pranciškus trumpai atsakė, kad tokiais atvejais popiežiai niekada neįvardija nei šalies, nei jos vadovo. Popiežius taip pat pranešė, kad planuotas jo susitikimas su Maskvos patriarchu Kirilu neįvyks. „Apgailestauju, kad Vatikanui teko atšaukti antrą susitikimą su patriarchu Kirilu, kurį buvome numatę birželio mėnesį Jeruzalėje. Tačiau mūsų diplomatija suprato, kad mudviejų susitikimas dabartiniu metu sukeltų daug painiavos.“

2022 balandžio 22, 16:08