Paieška

Vidudienio maldos dalyviai Šv. Petro aikštėje Vidudienio maldos dalyviai Šv. Petro aikštėje 

Popiežius: širdies budrumas yra malonė – prašykime jos

Popiežius sekmadienio vidudienio apmąstyme atkreipė dėmesį į tariamai nederamą Jėzaus mokinių elgesį pasakojime apie Jėzaus atsimainymą. Su ant kalno besimeldžiančiu Jėzumi buvusius tris apaštalus – Petrą, Joną ir Jokūbą – apėmė miegas, o kai jie išsibudino, pamatė Viešpaties spindesį.

Pasak popiežiaus, tai labai panašu į mus, kai apima snaudulys gyvenimui svarbiais momentais. Išsekę nuo įsipareigojimų ir darbų vakarais norėtume pabūti su Jėzumi maldoje arba reikėtų pabendrauti su šeima, bet nebėra tam jėgų.

Mums į pagalbą ateina gavėnia. Tai laikotarpis, kai Dievas nori pažadinti iš vidinio letargo. Atminkime, kad širdies budrumas priklauso ne vien nuo mūsų, o yra malonė, kurios reikia prašyti. Mums tai paliudijo sekmadienio Mišių Evangelijoje paminėtų trijų Jėzaus mokinių pavyzdys. Jie palydėjo Jėzų į kalną, bet neturėjo jėgų budėti. Tačiau per atsimainymą pabudo. Gali atrodyti, kad Jėzaus spindesys juos pažadino.

Mums irgi reikia Dievo šviesos, leidžiančios matyti dalykus kitaip – ji prikelia, sužadina norą ir jėgas melstis, pažvelgti vidiniu žvilgnsiu, skirti laiko kitiems.

Šiuo gavėnios laikotarpiu, nors būdami kasdienio triūso išvarginti, stenkimės neužgesinti kambaryje šviesos, kol nesame Dievo šviesos draugijoje. Leiskime, kad Viešpats mus nustebintų, atgaivintų širdį. Tai galime padaryti atsiversdami Šventąjį Raštą, leisdami Dievo žodžiui nustebinti, kad Evangelija apšviestų mūsų žingsnius ir sušildytų širdį, arba galime žvelgti į Kryžių ir žavėtis nenuilstančiu Dievu, jo beprotiška meile. Jis turi galią atmainyti mūsų gyvenimo dienas, joms suteikti naują prasmę, kitokią, nelauktą šviesą, sekmadienį sakė popiežius ir pavedė Mergelei Marijai, kad padėtų atgaivinti širdį ir galėtume atsiverti Dievo suteikiamam malonės laikotarpiui. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 13, 12:16