Paieška

Popiežius Romos Švč. Jėzaus vardo bažnyčioje Popiežius Romos Švč. Jėzaus vardo bažnyčioje 

Popiežius jėzuitams: branginkite šv. Ignaco palikimą, dalykitės juo

Šeštadienio, kovo 12 d., pavakare popiežius nuvyko į Švč. Jėzaus Vardo bažnyčią Romos centre ir kartu su jėzuitų bendruomene dalyvavo Mišiose šią dieną minimos šv. Iganco Lojolos kanonizacijos 400 metų sukakties proga. Mišioms vadovavo jėzuitų vadovas t. Arturo Sosa SJ. Homiliją sakė popiežius.

1622 m. kovo 12 d. buvo kanonizuotas ne tik Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Ignacas, bet ir jo bendražygis šv. Pranciškus Ksaveras bei kiti trys garsūs šventieji – Pilypas Neri, Teresė Avilietė ir Izidorius Artojas.

Homilijoje popiežius komentavo antrojo gavėnios sekmadienio Mišių Evangeliją, kurioje kalbama apie Jėzaus atsimanymą ant Taboro kalno. Pasak Pranciškaus, jau vien šio įvyko aprašymo pirmajame sakinyje – „Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis“ – galime rasti labai naudingų nuorodų mūsų, kaip tikinčiųjų, kelionei. Popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į žodį „pasiėmė“. Jėzus mus pasiėmė, mus pamilo, išsirinko ir pašaukė. Jėzaus malonė, išrinkimo slėpinys, yra anksčiau už bet kokią mūsų iniciatyvą. Antroji nuoroda – Jėzus pasiėmė su savimi ne vieną mokinį, bet tris, o tai reiškia, kad mūsų pašaukimas yra įsišaknijęs bendrystėje. Kitas popiežiaus paryškintas žodis – „užkopė“. Kelionė su Jėzumi veda ne į nuokalnę, bet kyla aukštyn. Atsimainymo šviesa pasirodo ne lygumoje, bet po sunkaus kopimo į aukštumą. Dar viena svarbi nuoroda – „melstis“. Ji reiškia, kad kiekvienas atsimainymas gimsta iš maldos.

Baigdamas homiliją, popiežius kreipėsi į vienuolystės brolius jėzuitus, mininčius savo steigėjo paskelbimo šventuoju sukaktį, ir jų prašė branginti šventojo tėvo Ignaco palikimą, juo dalytis su visa Bažnyčia ir pasauliu. (jm / Vatican News)

2022 kovo 12, 17:37