Paieška

Popiežius: prašome Dievą taikos, kurios žmonės patys negali sukurti

Pelenų trečiadienio pavakare vyko atgailos procesija iš Romos Aventino kalvos Šv. Anzelmo bažnyčios į netoliese esančią Šv. Sabinos bažnyčią ir buvo aukotos gavėnios liturginį laikotarpį pradedančios Mišios. Tradicinėms pamaldoms vadovavo ne popiežius, bet jo Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, kuris taip pat perskaitė popiežiaus homilijos tekstą.

Pelenų užbarstymo apeigos turi apsaugoti mus nuo klaidos, kad pripažinimas, kurio sulaukiame iš kitų žmonių, yra svarbesnis už atlygį, kurį mums suteiks Tėvas, sakoma popiežiaus homilijoje. Šis santūrus ir netgi griežtas pelenų simbolis verčia mus susimąstyti apie mūsų laikinumą. Tai tarsi kartūs, bet veiksmingi vaistai, kurie mus gali pagydyti nuo troškimo gražiai atrodyti kitų akyse ligos.

Pelenai atskleidžia tuštumą, kuri slepiasi už karštligiško žemiškojo pripažinimo siekimo. Jie primena mums, kad sekimas pasaulio dvasia yra tarsi dulkės, kurias nupučia nedidelis vėjelis. Gavėnia yra Viešpaties mums duotas laikas grįžti į gyvenimą, pasveikti ir eiti Velykų link, eiti link to, kas nepraeina, link atlygio, kurį gausime iš  Tėvo. Gavėnia – tai gijimo kelionė.

Toliau kardinolo Valstybės sekretoriaus perskaitytoje popiežiaus homilijoje kalbama apie tris tradicines gavėnios praktikas – maldą, išmaldą ir pasninką. Malda – tai meilės ir pasitikėjimo kupinas dialogas, kuris paguodžia ir atveria širdį. Jei malda yra tikra, ji virsta artimo meilės darbais. Galiausiai pasninkas nėra tam tikra dieta. Jis padeda mums palaikyti ne kūno, bet dvasios formą. Pasninkas mus moko suprasti tikrąją daiktų vertę.

Malda, išmalda ir pasninkas yra vaistai ne tik mums, bet ir visiems, sakoma popiežiaus homilijoje. Šie vaistais gali pakeisti istoriją. Tai dvasios ginklai. Šią maldos ir pasninko už Ukrainą dieną prašome Dievą taikos, kurios žmonės patys negali sukurti.

2022 kovo 02, 17:42