Paieška

Popiežiaus audiencija Pasaulietinių institutų pasaulinės konferencijos delegacijai Popiežiaus audiencija Pasaulietinių institutų pasaulinės konferencijos delegacijai  

Popiežius. Dievas myli ir laimina pasaulį

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Pasaulietinių institutų pasaulinės konferencijos vadovę ir padėkojo visiems institutų nariams – pašvęstiems pasauliečiams – už tarnystę ir liudijimą, jog pasaulis yra Dievo mylimas ir palaimintas.

Popiežius laiške p. Jolantai Szpilarewicz, Pasaulietinių institutų pasaulinės konferencijos pirmininkei, prisiminė 75-ąsias Apaštališkosios konstitucijos Provida Mater Ecclesia, kuria popiežius Pijus XII pripažino pasaulietinius institutus, metines. Pasak Pranciškaus, pasaulietinių institutų pripažinimas 1947 m. buvo ir yra ypatinga dovana Bažnyčiai prieš Vatikano II susirinkimą ir po jo. Jis patikino, kad pats žada dalyvauti rugpjūčio mėnesį Romoje rengiamoje Pasaulietinių institutų pasaulinės konferencijos asamblėjoje. Popiežius pakartojo jau ne kartą išsakytą įsitikinimą, jog pasaulietinių institutų charizmos tapatybė būti pašvęstiems dėl pasaulio yra išties revoliucinga.

Popiežius pripažino, jog kai kam gali būti neaišku, kuo pasaulietinių institutų nariai – dėl pasaulio pašvęsti pasauliečiai – skiriasi nuo pašvęstųjų Dievui vienuolių. Todėl, pasak popiežiaus, labai svarbu išryškinti krikštą, kuriuo buvo paženklinti pasaulietinių institutų nariai. „Krikštas yra pirmoji ir pati radikaliausia pasišventimo forma“, – priminė popiežius, „o pasaulietiškumas nurodo tikslų evangelinį būdą būti Bažnyčioje ir pasaulyje – kaip sėkla ar raugas“.

Pasaulietiniai institutai jau daug nuveikė, kad išėję iš zakristijos pasauliui neštų Jėzų. Tačiau dabar jie turi šį išėjimą užbaigti įsipareigojimu paliudyti pasaulį (ne supasaulėjimą!) Bažnyčioje, parašė Pranciškus. Pripažinęs pasaulietinių institutų nuopelnus anksčiau laiko įgyvendinti daugelį permainų, popiežius patikino, kad ši patirtis dar nepakankamai praturtino Bažnyčią.

„Tai reiškia ne sugrįžti į zakristiją, o būti it transliuojančios antenos – priimti Šventosios Dvasios siunčiamą naujumą ir padėti bažnytinei bendruomenei pažvelgti į pasaulį gerumo kupinu žvilgsniu, kad ji drąsiai ieškotų naujų kelių, kuriais būtų galima pasiekti visus, ir jais eitų. Pasaulietinių institutų nariai – pašvęsti pasauliečiai – yra pranašiškas ženklas, raginantis ne tiek žodžiais, kiek veiksmais paliudyti Tėvo meilę ir ją kasdien rodyti pasaulio keliuose. Būkite ženklu pasauliui, kad jis yra Dievo mylimas ir palaimintas, būkite patrauklūs liudytojai!“ – palinkėjo popiežius. (SAK / Vatican News)

2022 vasario 02, 16:59