Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: Marija, Ligonių Sveikata, užtark sergančius ir visus, kas jiems tarnauja

Ketvirtadienį, Pasaulinės ligonių dienos išvakarėse, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija surengė nuotolinį seminarą „Pasaulinė ligonių diena: reikšmė, tikslai ir iššūkiai“. Jo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus, kreipdamasis į juos video žinia.

Ligos patirtis priverčia žmogų pajusti savo trapumą ir pažeidžiamumą, priverčia suprasti, kad jam reikia kitų, sakė Pranciškus. Kaip rašo šv. Jonas Paulius II savo apaštališkajame laiške „Salvifici doloris“ apie krikščioniškąją žmogaus kančios prasmę, „liga mus verčia kelti jos prasmės klausimą, verčia su tikėjimu kreiptis į Dievą: tai klausimas, ieškantis naujos prasmės ir naujos mūsų egzistencijos krypties, į kurį kartais ne iš karto galima rasti atsakymą“. Jonas Paulius II, remdamasis savo asmenine patirtimi, nurodė šių ieškojimų kryptį. „Žmogus, per tikėjimą atrasdamas Kristaus atperkamąją kančią, kartu joje atranda ir savo kančios prasmę. Tikėjimas pripildo ją naujo turinio.“

Popiežius sakė, kad dabartinis pandemijos metas mus moko į ligą žvelgti ne tik kaip į individualiai žmogaus išgyvenamą patirtį, bet ir kaip į visuotinį reiškinį. Pandemija mus skatina susimąstyti ir apie kitas patologijas, keliančias grėsmę žmonijai ir pasauliui. Individualizmas ir abejingumas kitiems yra savanaudiškumo formos, kurios, deja, stiprėja visuomenėje. Popiežius pakartojo tai, ką jis rašė savo enciklikoje „Fratelli tutti“ – „Norint išgydyti šį socialinį virusą, priešnuodis yra brolybės kultūra, pagrįsta suvokimu, kad visi žmonės yra vienodu orumu apdovanoti vieno Tėvo vaikai“.

Bažnyčia, sekdama Jėzumi, geruoju žmonijos samariečiu, visada stengėsi padėti kenčiantiesiems, ypač ligoniams. Popiežius paminėjo sveikatos apsaugos struktūras besivystančiose šalyse, daugybę seserų ir brolių misionierių, kurie paaukojo savo gyvenimus ligoniams. Vasario 11-ąją minima Pasaulinė ligonių diena tebūnie proga juos atsiminti su dėkingumu, sakė Pranciškas, savo sveikinimą užbaigdamas malda, kad visus sergančiuosius ir visus, kas juos gydo, slaugo ir globoja, visada lydėtų motiniškas Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimas. (jm / Vatican News)

 

2022 vasario 10, 15:15