Paieška

Popiežius ir Al Azharo didysis imamas Romoje, 2021 m. Popiežius ir Al Azharo didysis imamas Romoje, 2021 m.   (AFP or licensors)

Popiežius. Dabar yra palankus laikas paspausti vienas kitam ranką

Penktadienį popiežius Pranciškus video žinia pasveikino renginio Dubajuje dalyvius. Tiek renginio, tiek žinios tema – žmonių brolybė minint Tarptautinę žmonių brolybės dieną.

Popiežius padėkojo visiems, su kurių pagalba ši iniciatyva gimė, išsivystė ir plinta, visų pirma didžiajam Al Azharo imamui Ahmedui Al-Tayyebui, JAE karališkosios šeimos nariui Mohammedui bin Zayedui, Žmonių brolybės komitetui, Jungtinių Tautų Organizacijai, vasario 4-ąją minimą Tarptautinę brolybės dieną įtraukusiai į savo kalendorių, visoms pilietinėms ir religinėms institucijoms. Žmonių brolybės, kuri yra neapykantai, prievartai ir neteisingumui kelią užtveriantis barjeras, kūrimas yra kilnus darbas.  

„Visi gyvename po tuo pačiu dangumi, nepriklausomai nuo to, kur ir kaip gyvename, kokia mūsų odos spalva, religija, socialinė klasė, lytis, amžius, sveikata ir ekonominės sąlygos. Visi esame skirtingi, bet kartu ir lygūs, ir šis pandemijos laikotarpis mums tai parodė. Dar kartą kartoju: mes negalime išsigelbėti be vienas kito!“ – sakė popiežius.  

„Visi gyvename po tuo pačiu dangumi ir Dievo vardu mes, jo kūriniai, turime pripažinti vieni kitus broliais ir seserimis. Kaip tikintieji, priklausantys skirtingoms religinėms tradicijoms, turime atlikti savo vaidmenį. Koks tai vaidmuo? Padėti savo broliams ir seserims kelti akis ir maldas į dangų. Pakelkime akis į dangų, nes kas nuoširdžia širdimi garbina Dievą, tas myli ir savo artimą. Brolystė skatina mus atsiverti visų Tėvui ir matyti kitame žmoguje brolį, seserį, dalytis gyvenimu, palaikyti vienas kitą, mylėti ir pažinti kitus“, – tęsė Šventasis Tėvas.  

„Šiandien yra tinkamas laikas pradėti eiti kartu“, – pabrėžė Pranciškus, paraginęs nelaukti rytojaus ar nežinia kada ateisiančios ateities. Šiandien yra palanki diena paspausti vienas kitam ranką, švęsti mūsų vienybę įvairovėje – vienybę, o ne vienodumą, pasakyti bendruomenėms ir visuomenėms, kuriose gyvename, kad atėjo brolybės ir solidarumo metas. Įsipareigojimo taikos labui ir atsiliepimo į konkrečias paskutiniųjų, vargšų, neginamų žmonių problemas ir poreikius metas.  

„Šiandien ne laikas abejingumui: arba mes esame broliai, arba viskas žlunga. Ir tai nėra tik literatūrinė tragedijos išraiška, ne, tai tiesa! Arba esame broliai, arba viskas žlunga. Matome mažuose karuose, šiame trečiajame pasauliniame kare, vykstančiame dalimis, kaip naikinamos tautos, kaip vaikai neturi maisto, kaip prastėja švietimas... Tai yra griovimas. Arba esame broliai, arba viskas žlunga“, – sakė popiežius.  

Pasak jo, brolybės kelias – ilgas ir sunkus, bet jis yra žmonijos išsigelbėjimo inkaras. Daugybei grėsmės ženklų, tamsiems laikams, konflikto logikai reikia pasipriešinti brolybe, kuri priima kitą, gerbia jo tapatybę ir kviečia eiti bendru keliu. „Nevienodi, ne, bet broliai, kiekvienas su savo asmenybe, savo unikalumu“, – pakartojo Pranciškus, dar kartą dėkodamas visiems, kurie dirba įsitikinę, kad galime gyventi darnoje ir taikoje, jog reikia broliškesnio pasaulio, nes visi esame Dievo kūriniai – broliai ir seserys, taip pat visiems tiems, kurie prisijungs prie brolystės kelionės. (RK / Vatican News)

2022 vasario 04, 09:13