Paieška

Gailestingumo jubiliejus. 2015 m. popiežius atidaro šventąsias duris į Bangio (Centrinė Afrikos respublika) katedrą Gailestingumo jubiliejus. 2015 m. popiežius atidaro šventąsias duris į Bangio (Centrinė Afrikos respublika) katedrą  

2025 m. jubiliejus. Popiežiaus laiškas

Popiežius išsakė viltį, kad 2025 m. jubiliejaus dvasinis matmuo, kviečiantis į atsivertimą, susilies su pamatiniais socialinio gyvenimo aspektais, ir kad šitaip vienybė bus vientisa. Popiežius tai parašė laiške už būsimuosius jubiliejinius Šventuosius metus atsakingam arkivyskupui S. Fisichellai.

Popiežius patikino, kad, kaip įprasta, vėliau bus paskelbta jubiliejaus skelbimo bulė ir kad joje bus visos svarbiausios nuorodos, kaip švęsti 2025 m. jubiliejų. Popiežius šia proga pakvietė metus iki jubiliejaus pradžios – 2024-uosius – skirti „didingai maldos simfonijai“:

„Maldos, kad visų pirma būtų atgaivintas noras būti Dievo akivaizdoje, jo klausytis ir jį garbinti. Maldos, kad Dievui dėkotume už daugybę jo meilės mums malonių ir garbintume už jo darbus kūrinijoje, kurie visus mus įpareigoja konkrečiai ir atsakingai ją gerbti ir darbuotis dėl jos apsaugojimo. Maldos, kuri būtų „vienos širdies ir vienos sielos“ balsas, kuris įsikūnija solidarumą ir dalijimąsi kasdiene duona ir darbais. Maldos, kuri leidžia kiekvienam šio pasaulio vyrui ir kiekvienai moteriai kreiptis į vienatinį Dievą, kad jam išsakytų tai, kas yra širdies gilumoje. Maldos, kuri, kaip tiesiausias kelias šventumo link, leidžia atsidėti kontempliacijai net tada, kai dirbame.“

Pasak Pranciškaus, tai bus intensyvios maldos metas, per kurį širdys galės atsiverti malonių gausybei. Be to, popiežius išsakė viltį, kad per pasirengimo jubiliejui metus „Tėve mūsų“ malda, kurios išmokė Jėzus, taps visų jo mokinių gyvenimo programa.

Pranciškus patikino, kad 2025 m. jubiliejaus temą „Vilties piligrimai“ jis parinko tam, kad po pandemijos būtų atkurta vilties ir pasitikėjimo atmosfera, atgaivinta visuotinės brolystės ir seserystės prasmė ir neužmerktos akys priešais plintantį skurdą, kuris milijonams vyrų, moterų ir vaikų neleidžia džiaugtis žmogaus vertu gyvenimu, kad besirengiant jubiliejui būtų išgirstas jų šauksmas ir, pagal biblinį paliepimą, kiekvienam sugrąžintas priėjimas prie žemės turtų: „Galite valgyti, ką žemė išaugina savo šabo metu, – tu, tavo vergai ir vergės, tavo samdiniai ir įnamiai. Ir tavo galvijams bei laukiniams krašto gyvuliams, ką žemė savaime išaugina, bus maistas“ (Kn 25, 6–7).

Popiežius pavedė arkivyskupui S. Fisichellai, Naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkui, atsakomybę už tai, kad būtų surasti atitinkami būdai su giliu tikėjimu, gyva viltimi ir darbščia meile pasirengti Šventiesiems metams ir juos švęsti. Jie galės tapti reikšmingu pastoraciniu etapu vietinėms Bažnyčioms, pakviestoms sustiprinti sinodalumą, parašė Pranciškus. Popiežius paragino, kad pasirengimo jubiliejui laikotarpiu keturios Vatikano II susirinkimo konstitucijos ir pastarųjų dešimtmečių magisteriumas būtų orientyras ir vadovas Šventajai Dievo tautai, kad ji tęstų misiją visiems nešti džiugų Evangelijos skelbimą. (SAK / Vatican News)

2022 vasario 11, 14:12