Paieška

Popiežiaus audiencija Prancūzijos Katalikų akcijos delegacijai Popiežiaus audiencija Prancūzijos Katalikų akcijos delegacijai 

Pranciškus: esam pašaukti būti veikliais apaštalais šiandien

Popiežius ketvirtadienį susitiko su Prancūzijos Katalikų akcijos piligrimystės dalyviais, juos ragino veiksmingai įsitraukti į Bažnyčios sinodinį procesą, atrasti draugystės su Kristumi ir Evangelijos skelbimo džiaugsmą, padėti kitiems augti Kristaus ir artimo meilėje.

Pasveikinęs piligrimystės Romoje dalyvius, popiežius užtikrino savo maldą ir artumą visiems Prancūzijos Katalikų akcijos nariams, pasidžiaugė sena jų tradicija piligrimystės Romoje metu aplankyti popiežių, prisiminė 1929 m. popiežiaus Pijaus XI išsakytą padrąsinimą judėjimui „atsinaujinti, kad pratęstų tai, kas pirmosiomis krikščionybės dienomis buvo daroma dėl Dievo karalystės skelbimo, pasauliečiams bendradarbiaujant su apaštalais“.

„Visi esame pašaukti, kad šiandien būtume veiklūs apaštalai“, – patikino popiežius, savo kalboje pasidalijęs garsaus Katalikų akcijos veikėjo kardinolo Joseph Cardijn gyvenimo peržiūros metodo jaunimui įžvalgomis.

Be to, popiežius pasidžiaugė Prancūzijos Katalikų akcijos judėjimo grupių veikla, sakė, kad jos per daugelį metų sukūrė tikras sinodalumo praktikas Prancūzijoje. Pranciškus patikino, jog sinodalumas nėra tiktai diskusija ar siekimas parlamentiniu būdu užsitikrinti daugumos pritarimą.

„Sinodalumas nėra veiksmų planas ar programa. Tai stilius, kuriuo reikia vadovautis ir kurio pirmoji veikėja yra Šventoji Dvasia. Jis visų pirma išreiškiamas per Dievo žodį, kurį kartu skaitome ir apmąstome, kuriuo kartu dalijamės“.

Popiežius pateikė kryžiaus pavyzdį. Horizontalus kryžiaus skersinis simbolizuoja mūsų gyvenimą, žmonijos istoriją, žmoniškumą. Kryžiaus vertikalioji dalis simbolizuoja Viešpatį, kuris ateina mūsų aplankyti su savo Žodžiu ir Dvasia, kad suteiktų gyvenimui prasmę. Prisiimdami Jėzaus kryžių sutinkame pavesti savo gyvenimą jo žvilgsniui, pritariame mūsų vargano žmogiškumo ir jo visa perkeičiančio dieviškumo susitikimui, sakė popiežius, paraginęs organizacijos grupių veikloje visuomet svarbią vietą skirti Dievo žodžiui, taip pat maldai, susikaupimui ir adoracijai.

Pranciškus tarė žodį ir apie Katalikų akcijos uždavinį – palaikyti ir skatinti Dievo veikimą žmonių širdyse, prisiderinant prie nuolat besikeičiančio pasaulio. Žmonės, ieškantys bendravimo su krikščioniškais sąjūdžiais, ypač jaunimas ir ypač Europoje, nėra tokie, kokie buvo prieš keletą metų. Jie abejingesni institucijoms, kuria mažiau įpareigojančius, paviršutiniškesnius santykius, tuo pat metu yra jiems jautresni, todėl labiau pažeidžiami, silpnesni už ankstesnių kartų žmones, jų tikėjimo šaknys ne itin stiprios, bet jie ieško prasmės ir tiesos ir yra ne mažiau dosnūs.

„Jūsų – Katalikų akcijos – misija yra juos pasiekti tokius, kokie jie yra, padėti augti Kristaus ir artimo meilėje, paskatinti juos, kad konkrečiau įsipareigotų, taptų savo gyvenimo ir Bažnyčios gyvenimo veikėjais, kad pasaulis galėtų pasikeisti.“ (SAK / Vatican News)

2022 sausio 13, 13:31