Paieška

Popiežius: „Suteik, Viešpatie, drąsos eiti kitu keliu“

Popiežius Pranciškus vadovavo antradienio, sausio 25-osios, pavakare Romos Šv. Pauliaus bazilikoje vykusiems mišparams, kuriais buvo užbaigta šių metų Maldos už krikščionių vienybę savaitė.

Pamaldose dalyvavo Konstantinopolio patriarchato atstovas metropolitas Polikarpas, Kenterberio arkivyskupo atstovas vyskupas Ian Ernest, taip pat kitų Romoje savo bendruomenes turinčių Bažnyčių atstovai.

Homilijoje popiežius kalbėjo apie tris išminčius iš rytų šalies, atvykusius į Betliejų nusilenkti Jėzui. Ši scena įkvėpė ir šiemetinės Maldos už krikščionių vienybės savaitės apmąstymus. Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį į tris pasakojimo momentus – kelionė prasideda rytuose, išminčiai keliauja per Jeruzalę, tačiau jų kelionės tikslas yra Betliejus.

Kelionė prasideda rytuose, prasideda ten, kur pateka saulė. Tačiau išminčiai leidžiasi į kelionę ieškoti dar didesnės šviesos. „Brangūs broliai ir seserys, sekime paskui Jėzaus šviesą. Neleiskime, kad mūsų dėmesį blaškytų pasaulio spindesys, spindinčios, bet krintančios žvaigždės“, – kalbėjo popiežius. Pasak jo, rytai taip pat skatina mus galvoti apie Artimųjų Rytų krikščionis ir apie visus mūsų tikėjimo brolius ir seseris, gyvenančius įvairiuose karo ir smurto nualintuose regionuose. Šiems mūsų broliams ir seserims tenka susidurti su daugybe sunkių iššūkių, tačiau savo liudijimu jie ir mums suteikia vilties. Jie primena mums, kad Kristaus šviesa spindi tamsoje ir niekada neužgęsta.

Evangelisto pasakojime apie trijų išminčių kelionę sakoma, kad pirmiausia jie užsuko į Jeruzalę, kur kunigai ir Rašto aiškintojai juos supažindino su Biblijos tekstais, kalbančiais apie laukiamo Mesijo gimimą. Išminčiai suranda Jėzų ne tik pagal žvaigždę. Jiems reikėjo ir Dievo žodžio, sakė Pranciškus. „Mes, krikščionys, taip pat negalime rasti Viešpaties be jo gyvo ir veiksmingo žodžio. Jis yra duotas visai Dievo tautai, kad jį priimtume, melsdamiesi ir apmąstydami kartu.“

Būtent tai nutiko ir išminčiams, kai jie pasiekė paskutinį savo kelionės etapą – Betliejų. Jie įėjo į namus, nusilenkė ir pagarbino Kūdikį. Jų kelionė pasiekė tikslą, kai jie įėjo į namus ir visi kartu pagarbino Dievą. Taip jie tapo pranašišku ženklu mums, Viešpaties trokštantiems žmonėms, keliaujantiems pasaulio keliais, sakė popiežius. Ir mes ieškome Dievo Šventajame Rašte, ieškome jo ženklų pasaulio istorijoje. Ir mums, kad pasiektume tarpusavio vienybę, reikia garbinti Viešpatį visiems susirinkus vienuose namuose.

Popiežius atkreipė dėmesį į dar vieną nuorodą, kurią mums pateikia pasakojimas apie trijų išminčių kelionę – jie kitu keliu grįžo į namus. Ir mes turime pakeisti savo kelią, pakeisti savo įpročius. Turime eiti tuo keliu, kurį mums rodo Viešpats, – nuolankumo, brolystės ir maldos keliu.

„Suteik mums, Viešpatie, drąsos eiti kitu keliu, atsiversti, daryti tai, ko tu nori, o ne tai, kas mums patogu; eiti pirmyn kartu link tavęs, kuris nori, kad būtume viena.“ (jm / Vatican News)

2022 sausio 25, 18:11