Paieška

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui

Melskimės už diskriminaciją ir religinį persekiojimą patiriančius žmones, kad visuomenėse, kuriose jie gyvena, jie visada būtų pripažįstami ir būtų gerbiamas jų orumas, kurį suteikia buvimas broliais ir seserimis.

Kaip gali būti, kad tiek daug religinių mažumų šiandien patiria diskriminaciją ar persekiojimą? Kodėl leidžiame, kad šiais laikais civilizuotose visuomenėse žmonės būtų persekiojami vien dėl to, kad viešai išpažįsta savo tikėjimą? Tai ne tik nepriimtina, bet ir nežmoniška. Tai beprotybė.

Religinė laisvė neapsiriboja vien kulto laisve, vien leidimu minėti šventadienius, bet ji verčia mus pripažinti kitą žmogų su jo skirtingumu ir atpažinti jame tikrą brolį. Kaip žmonės turime labai daug bendra ir galime gyventi kartu, priimdami skirtumus, džiaugdamiesi, jog esame broliai ir seserys. Tegul skirtumai – maži ir esminiai skirtumai, tokie, kaip religinis skirtingumas, neužgožia mus visus vienijančios brolybės. Visada rinkimės brolybės kelią, nes, jei nebūsime broliai, pralaimėsime.

2022 sausio 04, 16:17