Paieška

Krokuva Krokuva 

Krokuvos teologijos fakultetui – 625 metai. Popiežiaus sveikinimas

Krokuvos teologijos fakultetas mini 625 metų sukaktį. Šia proga popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimo laišką Krokuvos arkivyskupui.

Karalienės Jadvygos ir jos vyro Vladislovo Jogailos prašymu 1397 m. sausio 11 d. popiežius Bonifacas IX paskelbė bulę „Eximiae devotionis affectus“, kuria buvo įsteigtas tuometinės Krokuvos akademijos, vėliau tapusios Jogailos universitetu, teologijos fakultetas. Jis beveik be pertraukų tęsia veiklą iki mūsų dienų. Šiandien jis yra Popiežiškojo šv. Jono Pauliaus II universiteto dalis.

„Kartu su jumis dėkoju Dievui už šią daugiau nei šešių šimtmečių tradiciją, už visus mokslinius pasiekimus, taip pat už ypatingą dvasingumą, kurį kūrė jo pradininkai, profesoriai ir studentai“, – rašo Pranciškus. „Istorija, kuria remdamiesi kuriate dabartį, yra nepaprasta ir svarbi, bet kartu ir įpareigojanti. Mūsų laikai reikalauja, kad nepamirštume praeities, bet kartu su viltimi žvelgtume į ateitį ir ją kurtume. Todėl, ištikimi šimtmečių tradicijai, skaitykite laiko ženklus, drąsiai priimkite naujus iššūkius, kad veiksmingai neštumėte Evangelijos tiesą šiuolaikiniam žmogui ir pasauliui“, – rašo popiežius ir linki, kad universitetas ir jo teologijos fakultetas ugdytų naujus krikščionis, kad studentai ir profesūra būtų tiesos ieškotojai ir tikėjimo liudytojai. (jm / Vatican News)

2022 sausio 11, 13:58