Paieška

Popiežiaus audiencija verslininkams iš Prancūzijos Popiežiaus audiencija verslininkams iš Prancūzijos 

Krikščionys verslininkai, kaip ganytojai, turi pažinti savo avis

Popiežius Pranciškus penktadienį, sausio 7 d., priėmė grupę krikščionių verslininkų iš Prancūzijos. Maždaug šimtą verslo atstovų audiencijoje Vatikane lydėjo ir popiežiui pristatė Dominique Rey Fréjus–Toulon vyskupas, charizminės Emanuelio bendruomenės narys.

Popiežius pasidžiaugė, kad pasaulyje, paženklintame individualizmo, abejingumo ir pačių vargingiausių žmonių marginalizavimo yra verslininkų ir įmonių vadovų, kuriems rūpi tarnystė visiems, o ne vien tik tarnavimas privačių ar uždarų grupių interesams. „Tai gražu ir drąsu“, – pasakė popiežius.

Pranciškus pasidalijo mintimis apie krikščionims verslininkams iškylančius tarnystės kitiems iššūkius, ragino pagal Evangelijos mokymą mokytis vykdyti lyderystę pagal Dievo širdį.

Popiežius kalbėjo apie verslo idealų ir tikrovės, taip pat valdžios ir tarnystės priešpriešas, kurias krikščionis, malonės dėka, gali suvienyti savo gyvenimu.

Pasak Pranciškaus, verslininkai susiduria su tam tikru rūpesčiu –  priimdami sprendimus dėl bendrojo gėrio, jie neišvengiamai turi atsižvelgti į ekonominių ir finansinių sistemų taisykles, kurios dažnai nepaiso socialinio teisingumo ir artimo meilės principų. Prisiimta atsakomybė gali tapti našta, sukeliančia sąžinės konfliktą, kai užsibrėžti teisingumo ir bendro gėrio idealai negali virsti tikrove.

Kieta tikrovė pribloškia, iškyla jums kaip nesėkmė, kaip šachas, šokas, kalbėjo Pranciškus, verslininkams pasiūlęs Dievo Gimdytojos Marijos pavyzdį – sugerti smūgį taip, kaip ji tai darė ėdžių skandalo akivaizdoje.

Marija neišsigando, o giliai širdyje svarstė visus dalykus, tęsė Pranciškus priminęs sausio 1 d. iškilmės homilijoje išsakytas mintis. Reikia brandaus tikėjimo liudijimo: nepaisant tamsos ir pažeminimo priimti sunkius dalykus, kurių nenorėjome ir negalėjome išvengti; nemėginti pagražinti gyvenimo, nevengti prisiimtos atsakomybės. Maldingai apsvarstyti – reiškia suvienyti gražius ir negražius gyvenimo dalykus, suprasti jų sąsajas ir reikšmę žiūrint iš Dievo perspektyvos, prancūzams verslininkams sakė popiežius.

Romos vyskupas Pranciškus kalbėjo ir apie valdžios ir tarnystės priešpriešą, prisiminė, ką Jėzus atsakė pirmauti norėjusiems apaštalams: „Jei kas nori būti pirmas, tebūna paskutinis ir visų tarnas“. Krikščionių vadovų misija daugeliu atžvilgių panaši į ganytojo, o ganytojui pavyzdys yra Jėzus, einantis tai bandos priešakyje, kad rodytų kelią, tai bandos viduje, kad matytų, kas joje darosi, tai paskui bandą, kad niekas nuo jos nenuklystų. Popiežius priminė, ką yra ne kartą sakęs kunigams ir vyskupams, ragindamas juos „prakvipti savo avimis“ – pasinerti į jiems pavestų asmenų tikrovę, juos pažinti, tapti artimais. „Manau, šis patarimas galioja ir jums!“ – pasakė Pranciškus.

Popiežius ragino: „Būkite arti visų, su kuriais bendradarbiaujate visuose lygiuose, domėkitės jų gyvenimu, matykite, kokius sunkumus, kančias, neaiškumus jie patiria, bet matykite ir jų džiaugsmus, planus, viltis“.

„Jėzus yra mūsų mokytojas ir tada, kai siunčia mokinius į misiją suteikdamas savo valdžią. Esate siunčiami, kad įgyvendintumėte subsidiarumo taisyklę, leidžiančią įvertinti visų, ypač paskutiniųjų, savarankiškumą ir gebėjimą kurti. Visos kūno dalys yra reikalingos – tos, kurios gali atrodyti silpniausios ar mažiau svarbios, iš tiesų yra reikalingiausios.“

„Krikščionis vadovas yra pašauktas atidžiai įvertinti bendrovėje visiems kitiems asmenims skirtas pareigas, įskaitant tuos, kurių uždaviniai gali atrodyti mažiau svarbūs. Visi yra svarbūs Dievo akyse. Žvelkite į Jėzų Kristų. Jis ant kryžiaus patyrė, ką reiškia mylėti iki galo, įvykdyti misiją iki gyvybės aukos. Būkite kupini vilties. Nesiliaukite šauktis Šventosios Dvasios, kad ji vadovautų jūsų sprendimams. Bažnyčiai reikia jūsų ir jūsų liudijimo.“ (SAK / Vatican News)

2022 sausio 07, 14:03