Paieška

Popiežiaus audiencija Rota Romana tribunolui Popiežiaus audiencija Rota Romana tribunolui 

Sinodalumas, pastoracinis palydėjimas ir išklausymo kultūra bažnytiniame Tribunole

Popiežiaus Pranciškaus ketvirtadienio audiencija Romos Rotai pradėjo šio Bažnyčios teismo juridinius metus. Sveikinimo kalboje tribunolo vadovams ir pareigūnams, advokatams ir bendradarbiams Pranciškus priminė šiemet minimus Šeimos metus ir prašė visus susimąstyti apie sinodalumo svarbą svarstant santuokos negaliojimo bylas.

Popiežius patikino, jog sinodalumo procesas, vykdomas visoje Bažnyčioje, taip pat apima teisingumo sferą ir šio tribunolo tarnystės šeimoms, ypač pažeistoms, reikalingoms gailestingumo, misiją. Kai sutuoktiniai išgyvena krizę ir prašo pastoracinės pagalbos, reikia stengtis jiems padėti suprasti tiesą apie savo santuoką, kad būtų galimas jos žaizdų gydymas. Todėl toks svarbus įsipareigojimas skatinti sutuoktinių atleidimą vienas kitam ir susitaikymą, taip pat tais atvejais, kai įmanoma ir išmintinga patvirtinti santuokos negaliojimą. Santuokos negaliojimo bylos yra santuokos krizę patiriančių tikinčiųjų pastoracinio palydėjimo išraiška, o tai reikalauja įsiklausyti, ką Šventoji Dvasia kalba per konkrečias žmonių istorijas.

Sinodalumas reiškia nuolatinį klausymąsi Tribunolo sprendžiamose bylose. Reikia išmokti klausytis, o tai nereiškia tik išgirsti. Teisiniuose procesuose taip pat reikia atsiverti klausymosi kultūrai, kuri – priminė popiežius – yra susitikimo kultūros sąlyga. Todėl standartiniai atsakymai į konkrečias pavienių asmenų problemas yra žalingi. Kiekviena iš jų, dažnai paženklinta skausmo, bažnytinio Tribunolo teisėjui yra konkretus egzistencinis paribys, nuo kurio privalo prasidėti kiekvienas pastoracinis-teisinis veiksmas.

Bylų nagrinėjimas reikalauja budraus klausymosi į abiejų pusių pateikiamus argumentus ir įrodymus. Ypač tyrimo fazės metu, kai tikrinami faktai, svarbu, kad atsakingieji gebėtų suderinti profesionalumą su artumu ir klausymusi. Teisėjai privalo būti klausytojai par excellence visko, kas atskleidžiama teismo procese už ar prieš santuokos negaliojimą, atžvilgiu. Teisėjų, kaip Bažnytinio tribunolo tarnų, veiksmuose niekuomet negali pristigti pastoracinio priėjimo, meilės dvasios ir supratimo visų asmenų, kurie kenčia dėl žlugusio santuokinio gyvenimo.

Popiežius drąsino Romos Rotos tribunolo prelatus ištikimai tęsti savo bažnytinę darbščią tarnystę teisingumui, kuris yra neatskiriamas ir nuo tiesos, ir nuo sielų gerovės. (SAK / Vatican News)

 

2022 sausio 27, 12:48