Paieška

Maldininkai iš Lotynų Amerikos kraštų Šv. Petro aikštėje su popiežiumi Pranciškumi minėjo Gvadalupės Mergelės Marijos šventę Maldininkai iš Lotynų Amerikos kraštų Šv. Petro aikštėje su popiežiumi Pranciškumi minėjo Gvadalupės Mergelės Marijos šventę 

“Tegyvuoja Gvadalupės Mergelė!”

Gruodžio 12 dieną Šv. Petro aikštėje nuo pat ryto skambėjo Lotynų Amerikai būdingos giesmės ir muzika. „Iš širdies sveikinu bendruomenes iš viso Amerikos žemyno ir Filipinų – matau daug Amerikos šalių vėliavų – kurios susirinkote čia, Šv. Petro aikštėje, melstis rožinio Gvadalupės Dievo Motinos garbei ir jai pasišvęsti. Sveikinu jus!“ – sakė popiežius.

Maldininkai Šv. Petro aikštėje ir pats Šventasis Tėvas prisijungė prie tų, kurie, jo žodžiais, nuo Aliaskos iki Patagonijos sekmadienį džiugiai šventė Gvadalupės Mergelės Marijos šventę.

„Gvadalupės Dievo Motina ir šv. Chuanas Diegas visada mus moko eiti kartu, iš pakraščių į centrą, bendrystėje su vyskupais, apaštalų įpėdiniais, kad taptume Gerąja naujiena visiems“, – kalbėjo Šventasis Tėvas. – „Mums reikia tai vis iš naujo patirti, kad Dievas, kuris yra bendrystė, skatintų Bažnyčios ir visuomenės atsivertimą bei atsinaujinimą. To taip reikia Amerikoje  – padėtis įvairiose Amerikos šalyse iš tiesų liūdna – ir to taip pat reikia pasauliui.“

„Džiaugiuosi, kad tokiais tikėjimo ženklais ir viešu liudijimu, kaip šiandien, pradedame rengtis 2031 m. Gvadalupės jubiliejui ir 2033 m. Atpirkimo jubiliejui. Visada turime žvelgti į ateitį, ar ne?“ – sakė popiežius sekmadienio vidudienio susitikimo dalyviams ir pakvietė visus pasveikinti Gvadalupės Mergelę: Viva la Virgen de Guadalupe! („Tegyvuoja Gvadalupės Mergelė!“) (RK / Vatican  News)

2021 gruodžio 12, 13:53