Paieška

Popiežius: telydi mus per šv. Juozapo metus gautos malonės

Trečiadienį po vidudienio maldos popiežius priminė, kad šią dieną, gruodžio 8-ąją, baigiasi šv. Juozapo metai.

„Šiandien baigiasi šventajam Juozapui, Visuotinės Bažnyčios globėjui, skirti metai. Poryt, gruodžio 10 d., baigsis Loreto Marijos jubiliejus. Tegul šių įvykių malonės ir toliau veikia mūsų pačių ir mūsų bendruomenių gyvenime. Tegul Mergelė Marija ir šv. Juozapas veda mus šventumo keliu!“

2021 gruodžio 08, 12:53

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >