Paieška

Popiežius Kipro politikams: reikia plataus akiračio ir toliaregiško žvilgsnio

Antrasis pirmosios popiežiaus vizito Kipre dienos oficialus įvykis buvo vizitas prezidentūroje – susitikimas su prezidentu ir šalies vyriausybės, parlamento nariais ir pilietinės visuomenės atstovais.

„Atvykau kaip piligrimas į šalį, kuri yra maža geografijos prasme, bet turi didingą istoriją; į salą, kuri per amžius ne izoliavo tautas, bet jas jungė; į kraštą, kurio riba yra jūra; į vietą, kuri yra rytiniai vartai į Europą ir vakariniai vartai į Artimuosius Rytus“, – kreipėsi popiežius į Kipro valstybės vadovus ir visuomenės atstovus. Pranciškus priminė, kad šioje saloje, kurioje Europa susitinka su Rytais, prasidėjo Evangelijos įkultūrinimas žemyne, dėl to ir šis jo vizitas yra sekimas didžiųjų misionierių, ypač iš Kipro kilusio šv. Barnabo ir šią salą aplankiusių šv. Pauliaus ir Morkaus, pėdomis. „Taigi esu piligrimas tarp jūsų, trokštantis eiti kartu su jumis, brangūs kipriečiai, eiti su jumis visais, trokšdamas, kad Evangelijos geroji naujiena iš čia skelbtų Europai džiugią Palaiminimų žinią.“

Toliau kalbėdamas apie Kipro istorinį paveldą ir ateities viziją popiežius pavartojo perlo simbolį. „Ši sala yra labai brangus Viduržemio jūros regiono perlas“, – sakė Pranciškus, pridurdamas, kad perlo grožis susiformuoja per labai ilgą laiką. „Taigi ir šio krašto grožį lemia per amžius susitikusios ir susipynusios kultūros. Taip pat ir šiandien Kipras spindi daugybe veidų: čia gyvena įvairios kilmės žmonės, kurie sudaro šios šalies gyventojų spalvų gamą.“ Popiežius pridūrė, kad, kalbėdamas apie šią įvairovę, jis galvoja ir apie imigrantus, kurių procentas Kipre yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių.

„Išsaugoti įvairiaspalvį ir daugialypį visumos grožį nėra lengva“, – tęsė Pranciškus. „Tam reikia laiko, kantrybės ir plataus akiračio, apimančio kultūrų įvairovę ir toliaregiškai žvelgiančio į ateitį. Šia prasme svarbu apsaugoti ir skatinti kiekvieną visuomenės narį, ypač tuos, kurie statistiškai sudaro mažumą.“ Popiežius patikslino, kad tai sakydamas, jis galvoja ir apie įvairias katalikiškas organizacijas, kurioms būtų naudingas atitinkamas institucinis pripažinimas, kad jų indėlis į visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir labdaros srityje, būtų teisiškai apibrėžtas.

Toliau, naudodamas perlo metaforą, popiežius sakė, kad perlo grožio formavimosi procesas yra susijęs ir su tam tikra kančia. Perlas gimsta tamsoje, kai austrė nukenčia nuo netikėto išorinio poveikio, kuris kelia grėsmę jos saugumui. Į ją patenka svetimkūnis, pavyzdžiui, smėlio grūdelis. Norėdama apsisaugoti, austrė reaguoja asimiliuodama tai, kas ją sužeidė, apgaubia tai, kas jai pavojinga ir svetima, ir paverčia grožiu – perlu. Pasak Pranciškaus, ši metafora labai gerai iliustruoja procesus, kurie vyksta formuojantis pliuralistinei visuomenei.

Toliau savo kalboje popiežius paminėjo dabartinius Kipro sunkumus, pirmiausia pandemijos pasekmes šalies ekonomikai. Tačiau labiausiai ši sala kenčia dėl baisios žaizdos, kurią patyrė pastaraisiais dešimtmečiais, sakė Pranciškus, konkrečiai neįvardindamas salos teritorijos padalijimo. „Meldžiuosi už jūsų ir visos salos taiką ir jums jos linkiu iš visų jėgų“, – patikino Pranciškus ir ragino siekti dialogo, kuris yra vienintelis patikimas kelias į taiką, pajėgus išspręsti konfliktus ir atgaivinti brolybę. „Kai kyla pagunda nusivilti, pagalvokite apie būsimas kartas, kurios nori paveldėti taikų, bendradarbiaujantį ir darnų pasaulį, kuriame neviešpatautų amžinas priešiškumas ir kurio netemdytų neišspręsti ginčai.“

Ne tik Kiprui, bet visam Europos žemynui reikia susitaikymo ir vienybės, reikia drąsos ir entuziazmo veržtis į priekį. „Iš baimės statomos sienos ir nacionalistinių interesų diktuojami sprendimai nepadės judėti į priekį, o vien ekonomikos atsigavimas neužtikrins saugumo ir stabilumo“, – sakė popiežius. „Gebėjimas pažvelgti plačiau, už savo ribų atjaunina, leidžia atgauti prarastą spindesį.“

Baigdamas savo kalbą Kipro prezidentūroje, popiežius vėl sugrįžo prie šios salos sąsajų su krikščionybės skelbimo pradžia. „Apaštalų darbuose pasakojama, kad Paulius ir Barnabas „perėjo visą salą“ (plg. Apd 13, 6). Džiaugiuosi, kad šiomis dienomis galiu keliauti po šios šalies istoriją ir sielą, trokšdamas, kad jos vienybės siekimas ir grožio žinia ir toliau lydėtų jos kelią. O Theós na evloghí tin Kípro! („Telaimina Dievas Kiprą!”)“. (jm / Vatican News)

2021 gruodžio 02, 18:06