Paieška

Vatikano pašto ženklas universiteto sukakties proga Vatikano pašto ženklas universiteto sukakties proga 

Popiežius Italijos katalikų universitetui: ugnis, viltis, tarnavimas

Italijos Švč. Širdies katalikų universitetas, šiemet minintis įsikūrimo 100-ąsias metines, neseniai pradėjo naujus mokslo metus, o jų iškilminga inauguracija įvyko šį sekmadienį Milane, dalyvaujant Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen. Į iškilmingo susitikimo dalyvius video žinia kreipėsi ir popiežius Pranciškas, trimis raktažodžiais – ugnis, viltis ir tarnavimas – komentuodamas katalikiškojo universiteto pašaukimą.

„Kaip puikiai suprato senovės žmonės, ugdyti – tai ne pripildyti indus, bet įžiebti ugnį“, – sakė Pranciškus. Katalikiškasis universitetas saugo ir perduoda šią ugnį, šią aistrą siekti pasaulio ir gyvenimo prasmės pažinimo. Tačiau, pasak popiežiaus, geriausias būdas perduoti šią ugnį yra asmeninis liudijimas. Prieš perduodami tai, ką žinote, turite uždegti liepsną dalydamiesi tuo, kas esate.

Kitas svarbus universiteto pašaukimo dėmuo yra vilties ugdymas. Reikia su viltimi žiūrėti į ateitį, stengiantis įveikti baimę, kuri gali mus sukaustyti, įkalinti amžinoje ir iliuzinėje dabartyje. Pasak popiežiaus, šiandien negalima tenkintis iliuminizmo epochoje sukurtomis kategorijomis, bet reikia naujo, kūrybiško mąstymo. Katalikiškasis universitetas turi būti vieta tokiai kultūrinei pažangai plėtoti.

Galiausiai – tarnavimas. Per šimtą savo veiklos metų Italijos katalikų universitetas ne kartą įrodė, kad ištikimai tarnauja Bažnyčiai ir visuomenei. Popiežius palinkėjo, kad tarnystės dvasia visada būtų išskirtinis šio universiteto bendruomenės bruožas. (jm / Vatican News)

2021 gruodžio 19, 11:26