Paieška

Popiežiaus audiencija Kalėdų koncerto Vatikane rengėjams ir atlikėjams Popiežiaus audiencija Kalėdų koncerto Vatikane rengėjams ir atlikėjams 

Kalėdų koncertas Vatikane: menas kuria brolybę

Popiežius trečiadienio rytą susitiko su Kalėdų koncerto Vatikane rengėjais ir atlikėjais, padėkojo jiems už paramą ugdymo projektams Libane ir Haityje, kurie bus finansuojami iš spektaklio pajamų, ir palinkėjo, kad jie visuomet būtų švelnumo, džiaugsmo ir vilties pasiuntiniai.

Sveikinimo kalboje Pranciškus kalbėjo apie Kalėdų reikšmę, meno pašaukimą, Dievo švelnumą ir visuotinę brolybę.

Kalėdos kviečia įsidėmėti įvykį, kuris į pasaulį atnešė Dievo švelnumą, sužadino ir tebežadina mūsų džiaugsmą ir viltį. Švelnumas, kurio taip trūksta mūsų gyvenime, džiaugsmas ir viltis, yra jausmai ir nusistatymai, kuriuos jūs – meno pasaulio žmonės – savo talentu gebate atkartoti ir paskleisti. „Ačiū jums už tai!” – sakė popiežius.

Sveikinimo kalboje Pranciškus kalbėjo apie švelnumą, kuris ateina iš meilės ir yra tarsi meilės kalba. Meilę vaikučiui išreiškiame paglostymu, panašiai ją vienas kitam parodo ir sužadėtiniai. Švelnumas gimsta iš meilės, tai yra meilės gestas. Prakartėlėje matome naujagimį kūdikį apkabinusios motinos meilę, savo šeimą saugančio ir ginančio tėvo meilę, matome ir naujagimio sujaudintus piemenis, ir dėl Viešpaties užgimimo džiūgaujančius angelus. Prakartėlėje viskas persmelkta žavesio ir meilės, kuriančių švelnumą. Noriu pakartoti: Dievo kalba yra artumas, atjauta ir švelnumas – visi trys dalykai kartu, pasakė Pranciškus.

Popiežius Kalėdų koncerto atlikėjams dainininkams ir muzikantams paminėjo, jog šv. Pranciškus Asyžietis Grečio miestelyje įrengtoje  prakartėlėje norėjo parodyti tai, kas įvyko Betliejaus grotoje, kad ir kiti galėtų tai kontempliuoti ir pašlovinti Kūdikėlį Jėzų.

Neturtėlis Pranciškus buvo kupinas švelnių jausmų, jį jaudino mintis, jog Dievo Sūnui buvo lemta užgimti neturte.

Būtent šios scenos atskleista meilė sužadina džiaugsmą. Naujos būtybės gimimas visuomet pradžiugina, leidžia įveiki kančias. Kūdikio šypsenai pasiduoda net labiausiai užkietėjusios širdys. Mums apie tai primena storžieviško būdo vyrai, kurie su niekuo nesisveikina, bet pasiduoda juos aplankiusio anūko žavesiui, sakė Pranciškus.

Popiežius kalbėjo ir apie paramos projektus, kuriuos bus galima įgyvendinti iš Kalėdų koncerto surinktų lėšų. Šie ugdymo projektai daugiausia bus skirti vaikams dviejuose varginguose kraštuose – Haityje ir Libane. Ypač daug dėl vaikų gerovės Libane darbuojasi drąsieji saleziečiai – jie žadina gyvenimo ateities viltį. Haityje ugdymo darbus puikiai vykdo popiežiškasis judėjimas Scholas Occurentes.

„Jūsų muzika ir dainos padeda atverti širdis, kad nebūtų užmirštas nei vienas, kuris kenčia, ir atlikti konkrečius dalijimosi gestus, kurie suteikia tiek daug džiaugsmo šeimoms, trokštančioms per ugdymą suteikti savo vaikams šviesesnio rytojaus viltį“, – sakė popiežius

Betliejaus prakartėlėje įsižiebė viltis žmonijai. Deja, pandemija pagilino prarają, milijonus vaikų ir paauglių skiriančą nuo ugdymo, atskyrė juos nuo bet kokios ugdomosios veiklos. Yra ir kitų pandemijų, kurios kliudo skleisti dialogo ir įtraukimo kultūrą. Šiandien, deja, vyrauja atmetimo kultūra.

„Kalėdų šviesa mums leidžia atrasti tikrąją brolybės prasmę ir verčia vykdyti solidarumo veiksmus stokojantiesiems. Jūs, meno atstovai, per meną kuriate brolybę. Meno akivaizdoje nėra draugų ir priešų – visi esame lygūs: visi draugai, visi broliai. Jūsų kalba – meno kalba – vaisinga!“ – sakė popiežius.

Pasak jo, remti ugdymą reiškia atrasti ir saugoti pačias svarbiausias vertybes, padėti vaikams ir jaunimui, kad drąsiai, su viltimi žvelgtų į savo ateitį. Ugdyme glūdi vilties sėkla – taikos ir teisingumo vilties, grožio, gerumo ir socialinės darnos vilties.

Dėkodamas už dosnumą, popiežius palinkėjo Kalėdų koncerto Vatikane programos rengėjams ir atlikėjams, kad jie visuomet būtų švelnumo, džiaugsmo ir vilties pasiuntiniai.

„Džiugių brolybės ir taikos Kalėdų!“ – palinkėjo popiežius Pranciškus.

Kalėdų koncertas Vatikane rengiamas iš eilės 29-ąjį kartą. Koncertas įvyks ketvirtadienio, gruodžio 16 d., vakarą Auditorium Conciliazione salėje Romoje, koncerto įrašas bus parodytas Kūčių vakarą per italų televizijos kanalą TV Canale 5. (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 15, 14:43