Paieška

Šiuo metu pasaulyje yra 160 milijonų dirbti verčiamų vaikų Šiuo metu pasaulyje yra 160 milijonų dirbti verčiamų vaikų 

Popiežius: visi kartu šalinkime vaikų išnaudojimo darbe opą

Versti nepilnamečius dirbti – reiškia apiplėšti jų ateitį, o per juos – visą žmoniją; tai – žmogaus orumo pažeidimas. Reikia visomis išgalėmis, visose pakopose priešintis vaikų įdarbinimo apraiškoms, pasakė popiežius vienoje penktadienio, lapkričio 19 d., audiencijoje.

Popiežius Pranciškus kreipėsi į Vatikane surengtos tarptautinės konferencijos apie vaikų išnaudojimo darbe prevenciją dalyvius, kai kurie  konferencijoje dalyvavo per atstumą.

Vatikano COVID-19 komisijos, veikiančios prie Šventojo Sosto Tarnystės integraliai žmonijos pažangai dikasterijos, surengtoje konferencijoje dalyvavo šios srities ekspertai, pilietinės visuomenės, verslo pasaulio atstovai ir Romos kurijos nariai.

Konferenciją popiežius pavadino didžiu vilties ženklu, sakė, kad visi socialinės sferos darbuotojai turi priešintis nepilnamečių išnaudojimu darbui ir kovoti su tai sukeliančiomis priežastimis. Konferencijos išvakarėse jos rengėjai patikino, jog nebedaroma pažanga kovojant su vaikų išnaudojimu darbui. Pirmą kartą per dvidešimt metų reiškinio rodikliai pablogėjo, šiuo metu pasaulyje yra 160 milijonų dirbti verčiamų vaikų.

Pasak popiežiaus, vaikų darbo išnaudojimo opa itin atsiliepia žmonijos dabarčiai ir ateičiai. Jis sakė audiencijos dalyviams, jog stulbina ir sukrečia faktas, kad vadinamosios ketvirtosios industrinės revoliucijos epochoje, kai ekonominės sistemos gali kliautis technologinėmis inovacijomis, visose pasaulio vietose tęsiasi vaikų išnaudojimas darbe. Tai kelia pavojų šių vaikų sveikatai, fizinei ir psichinei gerovei, užkerta kelią į ugdymą, neleidžia vaikystės išgyventi ramiai ir su džiaugsmu. Pandemija dar labiau paaštrino situaciją, sakė popiežius.

„Versti nepilnamečius dirbti – reiškia apiplėšti jų ateitį, o per juos – visą žmoniją; tai – žmogaus orumo pažeidimas“, – pasakė popiežius Pranciškus.

Jis patikino, jog nepilnamečių darbas yra vaikų išnaudojimas dėl pelno, jų teisės į sveikatą, švietimą ir darnią brandą, taip pat jų teisės žaisti ir svajoti paneigimas. Vaikų darbo nereikia painioti su mažais darbais namuose, kuriuos vaikai laisvalaikiu ir pagal amžių gali atlikti šeimos aplinkoje, kad padėtų tėvams, broliams ir seserims, seneliams ar kitiems bendruomenės nariams. Šie veiksmai dažniausiai skatina jų subrendimą, nes leidžia išmėginti savo galimybes, augti sąmoningumu ir atsakomybe.

Jei norime pašalinti vaikų darbo opą, turime visi kartu dirbti, kad skurdas būtų nukenksmintas ir būtų ištaisyti dabartinės ekonominės sistemos, kuri turtą kaupia nedaugelio rankose, iškrypimai. Turime raginti valstybes ir verslo pasaulio veikėjus, kad jie kurtų oraus darbo su teisingu atlyginimu galimybes, kurios leistų patenkinti šeimų poreikius, kad vaikai neturėtų dirbti. Turime suvienytomis pastangomis siekti, kad kiekvienoje šalyje būtų kokybiškas ugdymas, visiems nemokamas, taip kaip visiems užtikrinama sveikatos priežiūra.

Popiežius dėkojo konferencijos dalyviams ir juos drąsino sutelkti bendras pastangas kovojant su vaikų išnaudojimu darbui ir jas plėsti, taip pat atminti Jėzaus Evangelijoje paminėtus žodžius: „kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 19, 12:26