Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: nepilnamečių apsauga – svarbiausias prioritetas

Ketvirtadienį Romoje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos patalpose ir nuotoliniu būdu vyko kelių Italijos katalikų organizacijų ir valstybės institucijų surengtas, Italijos pralamento ir Europos pralamento remiamas susitikimas, skirtas projektui „Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metu ir vėliau“.

Vienas pagrindinių susitikimo dalyvių buvo Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas kardinolas Sean O‘Malley. Sveikinimą susitikimo dalyviams pasiuntė ir popiežius Pranciškus.

Projektas „Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metu ir vėliau“ buvo pradėtas beveik prieš dvejus metus. Šiandien apmąstomi įsiklausymo, tyrimų ir mokymosi vaisiai, sakoma popiežiaus laiške. Pasak jo, šis projektas, kaip ir kitos panašios iniciatyvos, – tai sudėtinės dalys proceso, į kurį turi įsitraukti visi jaunosios kartos ugdytojai. „Tai kelionė, į kurią esame kviečiami leistis visi kartu kaip Bažnyčia, skatinami skausmo ir gėdos, kad ne visada buvome geri globėjai, saugantys mums patikėtus vaikus mūsų švietimo ir socialinėje veikloje.“

Nepilnamečių išnaudojimo atvejai visų pirma sukėlė didžiulį skausmą nukentėjusiems, tačiau kartu sudavė labai skaudų smūgį katalikiško ugdymo sistemai, pakirto pasitikėjimą. Dėl to, pasak Pranciškaus, yra labai svarbios ir vertingos visos iniciatyvos, kuriomis siekiama atnaujinti pažeistą pasitikėjimą, užtikrinant saugią aplinką vaikams. Popiežius su viltimi žvelgia į daugybę jaunų žmonių, kurie buvo mokomi pagal projektą „Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metu ir vėliau“. Jaunų žmonių indėlis gali būti labai svarbus atpažįstant pavojingas situacijas ir drąsiai raginant visą bendruomenę prisiimti atsakomybę už nepilnamečių apsaugą. Popiežius linki, kad ir suaugusieji, kurie kartu su jaunais žmonėmis dalyvauja šiame projekte, ir toliau stengtųsi būti nepriekaištingai patikimi. Ypač dabartinėmis pandemijos sąlygomis yra labai svarbi ugdymo sąjunga tarp kartų ir skirtingų kontekstų, kuriuose vyksta vaikų ugdymas. Nepilnamečių apsauga turi tapti vis konkretesniu Bažnyčios ugdomosios veiklos prioritetu. (JM / Vatican News)

2021 lapkričio 04, 13:34