Paieška

Italijos katalikų universitetas Italijos katalikų universitetas 

Popiežius: katalikų universitetai tarnauja mokslo pažangai ir Bažnyčios misijai

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę proginiam kelių tomų leidiniui, paskelbtam šiemet minimo Italijos Švč. Širdies katalikų universiteto 100 metų jubiliejaus proga. Leidinyje publikuojami visi popiežių laiškai ir kiti popiežių tekstai, skirti šiam universitetui arba su juo tiesiogiai susiję, skelbti per pastarąjį šimtmetį. Pirmasis leidinio egzempliorius buvo įteiktas popiežiui per trečiadienio bendrąją audienciją.

Proginio keliatomio leidinio pratarmėje popiežius visų pirma pastebi, kad, nors Petro Sostą ir Italijos katalikų universitetą sieja ypatingi ryšiai, susiję su Bažnyčios Italijoje istorijos ir Šventojo Sosto vaidmens joje ypatumais, šiam universitetui skirti popiežių laiškai ir kiti dokumentai turi ir platesnį kontekstą, juose pateikiamas Bažnyčios magisteriumas apie ugdomųjų ir akademinių institucijų pašaukimą.

Minėdami šimto veiklos metų sukaktį ir semdamiesi stiprybės iš praeities, turite atsiminti, rašo popiežius, kad ir šiandien katalikiškieji universitetai yra esmiškai svarbūs ir reikalingi Bažnyčiai ir visuomenei. Katalikiškos akademinės institucijos atlieka pirmaeilį vaidmenį Bažnyčios misijoje. Antras labai svarbus dalykas yra specifinė katalikiškų akademinių institucijų užduotis plėtoti naują epistemologiją, kuri padėtų integruoti žinias ir personalistinę antropologiją, suderinamai su šiuolaikinio mokslo reikalavimais ir įvairių jo sričių naujovėmis: nuo neuromokslų iki skaitmeninės komunikacijos, nuo kvantinės fizikos iki išmintingo ir subalansuoto dirbtinio intelekto naudojimo.

Popiežius linki Italijos katalikų universitetui išlaikyti gyvą atminimą visos tos meilės, kurią Bažnyčią įdėjo jį kurdama, viso turtingo mokymo, su kuriuo buvo palydimas jo augimas, kad su nauju gyvybingumu įveiktų dabartinius iššūkius, kurie yra ne mažiau sudėtingi nei tie, su kuriais teko dorotis praeityje. (jm / Vatican News)

2021 lapkričio 25, 13:55