Paieška

Gerasis ganytojas Gerasis ganytojas 

Popiežius italų vyskupams įteikė 8 palaiminimų sąrašą

Lapkričio 22 dienos pavakare popiežius susitiko su Italijos vyskupų konferencijos nariais, susirinkusiais į plenarinę asamblėją, ir įteikė „8 palaiminimų sąrašą“.

Lapkričio 22 dieną Italijos katalikų ganytojai pradėjo 75-ąją neeilinę asamblėją, skirtą sinodiniam keliui, kuriuo popiežius Pranciškus pakvietė eiti visas pasaulio vyskupijas šiuos ir ateinančius kelerius metus. Pirmadienį, dalyvaujant popiežiui, asamblėja buvo pradėta, nuo spalio 23 dienos prasidėjo darbinės diskusijos, kurios truks iki lapkričio 25-osios. Antradienio ryte įvadinį pranešimą perskaitė kardinolas Gualtiero Bassetti, Perudžos arkivyskupas.

Pranciškaus apsilankymas ir dalyvavimas asamblėjos atidarymo ceremonijoje buvo padrąsinimo ženklas eiti sinodiniu keliu. Šventasis Tėvas nepasakė asamblėjai ar sinodiškumui skirtos atskiros kalbos, galima priminti, kad apie tai jis išsamiai kalbėjo susitikime su savosios Romos vyskupijos tikinčiaisiais rugsėjo 18 dieną ir sinodinio kelio inauguracijoje Romos vyskupijoje spalio 9–10 dienomis.

Tačiau popiežius broliams vyskupams iš Italijos įteikė po „Gerojo Ganytojo“ atvaizdėlį ir „8 palaiminimų vyskupui sąrašą“. Kaip vėliau buvo patikslinta, popiežius Pranciškus paprašė jį parengti pagal homiliją, kurią šių metų spalio pabaigoje, konsekruodamas tris vyskupus augziliarus, pasakė Neapolio arkivyskupas Domenico Battaglia.

Vyskupo palaiminimai

1. Palaimintas vyskupas, kuris savo gyvenimo būdu pasirenka neturtą ir dalijimąsi, nes tokiu liudijimu kuria dangaus karalystę.

2. Palaimintas vyskupas, kuris nebijo drėkinti savo veido ašaromis, kurios išreiškia žmonių skausmą, kunigų nuovargį, o pats vyskupas apkabindamas kenčiančius atrastų Dievo paguodą.

3. Palaimintas vyskupas, kuriam vyskupo pareigos – ne galia, o tarnavimas, kuris romumą padaro savo stiprybe, pripažindamas visiems pilietybės teisę savo širdyje, kad gyventų romiesiems pažadėtoje žemėje.

4. Palaimintas vyskupas, kuris neužsidaro valdžios rūmuose, netampa biurokratu, atidžiu statistikai, o ne veidams, procedūroms, o ne istorijoms, kuris greta kito žmogaus kovoja už Dievo teisingumo svajonę, nes Viešpats, sutiktas kasdienės maldos tyloje, bus jo maistas.

5. Palaimintas vyskupas, kuris neabejingas pasaulio skurdui, nebijo žmogiškos sielos purvu susitepti rankų, kad ten atrastų ir Dievo auką, kuris neniekina kito dėl nuodėmių ir trapumo, nes supranta savo paties varganumą. Jam Prisikėlusiojo Nukryžiuotojo žvilgsnis taps begalinio atleidimo antspaudu.    

6. Palaimintas vyskupas, kuris nuveja širdies veidmainystę, išvengia visų dviprasmybių, svajoja apie gėrį ir blogio apsuptyje, nes jis sugebės džiaugtis Viešpaties veidu, pamatyti jo atvaizdą kiekvienoje žmonių miesto pelkėje. 

7. Palaimintas vyskupas, kuris deda pastangas dėl taikos ir lydi susitaikinimo keliu, kuris kunigų širdyse sėja bendrystės sėklas, susiskaldžiusią visuomenę lydi susitaikinimo keliu, dėl brolybės kūrimo už rankos paima kiekvieną geros valios vyrą ir moterį. Dievas jį pripažins savo vaiku. 

8. Palaimintas vyskupas, kuris dėl Evangelijos nebijo eiti prieš srovę, ryžtingu kaip Kristaus pakeliui į Jeruzalę veidu, neleidžia nesupratimui ir kliūtims jo sustabdyti, nes žino, kad Dievo karalystė plečiasi pasaulio prieštaravimuose. (RK / Vatican  News)

2021 lapkričio 23, 15:06