Paieška

Popiežius aukojo Mišias prancūzų karių kapinėse

Vėlinių dienos Mišias popiežius Pranciškus aukojo Romos mieste, dešiniajame Tiberio upės krante, ant Monte Mario kalvos šlaito prieš 75 metus įkurtose prancūzų karių kapinėse. Jose palaidoti prancūzų ekspedicinio korpuso kariai, kovoję Italijos fronte 1943–1944 metais.

Pradėdamas be iš anksto parengto teksto sakytą Mišių homiliją popiežius paminėjo jam atmintin įstrigusį užrašą, matytą prie kapinių vartų: „Jūs, kurie čia ateinate, pagalvokite apie savo kelionę, o galvodami apie kelionę, pagalvokite apie paskutinį žingsnį“.

Gyvenimas yra kelionė, kalbėjo Pranciškus. Visi mes norime ką nors nuveikti gyvenime, visi esame kelionėje, kuri nėra nei pasivaikščiojimas, nei klaidžiojimas po labirintą. Keliaudami dalyvaujame istorijos įvykiuose, patiriame sudėtingų situacijų. Susiduriame ir su kapų tikrove, kuri mums byloja: „Tu, kuris keliauji, sulėtink ėjimą, pagalvok apie savo žingsnius, apie savo paskutinį žingsnį“. Visi turėsime žengti paskutinį žingsnį. Svarbu, kad tą paskutinį žingsnį žengtume sąmoningai keliaudami, o ne klaidžiodami, ne blaškydamiesi po begalinį labirintą. Esame keleiviai. Ir mūsų paskutinis žingsnis tebūna žengtas keliaujant.

Antroji šios dienos mintis – kapai, tęsė Pranciškus. Čia palaidoti vyrai žuvo kare. Jie žuvo, nes buvo pašaukti ginti savo šalį, ginti vertybes, idealus. Kiti žuvo gindami liūdnas ir apgailėtinas politines situacijas. „Karai ryja tėvynės vaikus!“, – sakė Pranciškus ir toliau savo homilijoje paminėjo užrašą, perskaitytą ant vieno bevardžio kario kapo: „Nežinomas karys, 1944 m. žuvęs už Prancūziją“. Tai yra karo tragedija, tačiau Dievas žino visų vardus. Jie visi yra Dievo širdyje. Popiežius sakė esąs įsitikinęs, kad visi, kurie išėjo į karą, pašaukti tėvynės ginti, yra su Viešpačiu. Šiandien mes, žiūrėdami į karių kapus, turime savęs klausti: ar pakankamai kovojame, kad nebūtų karų? Ar ką nors darome, kad mūsų ekonomikos nesilaikytų iš ginklų pramonės? Šie kapai skelbia taikos žinią.

„Šiandien jums palieku šias dvi mintis“, – sakė Pranciškus, baigdamas homiliją. „Jūs, kurie keliaujate, galvokite apie savo žingsnius ir paskutinį žingsnį. Antroji mintis – šie kapai kalba, šie kapai šaukia, jie šaukiasi taikos.“ (JM / Vatican News)

2021 lapkričio 02, 12:35