Paieška

Popiežius pasveikino šaričių asamblėją Popiežius pasveikino šaričių asamblėją 

Popiežiaus sveikinimas šv. Vincento Pauliečio Gailestingumo dukterims

Šiomis dienomis Paryžiuje susirinko 116 Šv. Vincento Pauliečio gailestingumo dukterų kongregacijos delegačių iš visų kongregacijos provincijų. Jos šešeriems metams išsirinko naują vyresniąją – s. Francoise Petit. Vadinamųjų šaričių, kadaise veikusių ir Lietuvoje, susitikimą pasveikino popiežius Pranciškus.

„Mielosios seserys, susirinkote į asamblėją Paryžiuje, savo motininiuose namuose Bako (Rue de Bac) gatvėje, kad Evangelijos šviesoje svarstytumėte apie savo misiją“, – sakė Šventasis Tėvas, pagyręs šarites už drąsą iš naujo svarstyti vieną iš pradinių ir esminių savojo pašaukimo savybių: peržengti slenkstį ir išeiti link vargstančiųjų, link ligonių. 

„Moterų draugija, sukurta išeiti ir nešti Kristaus meilę vargšams. Tai jus paskatino ne vien pasirūpinti vargšais didelėse institucijose, ligoninėse, našlaičių namuose, mokyklose, bet ir aplankyti juos, susitikti su jais ten, kur jie gyvena, kartu eiti jų žmogiško augimo, gyvenimo gerinimo ir dvasinio rūpesčio keliais visame pasaulyje“, – sakė Pranciškus. 

Jis pakvietė labai vertinti pašaukimą rūpintis vargstančiaisiais ir juo grožėtis. „Jūs esate jiems motinos ir seserys. Motinos, nes savo meile, atidumu jų poreikiams gimdote juos Dievo meilei ir atveriate gyvenimo grožiui. Seserys, nes padedate atrasti orumą, gelbstite kartu ir jų sąlygomis eidamos gyvenimo keliais“, – pažymėjo popiežius. Pasak jo, šv. Vincento Pauliečio supratimu, būti gailestingumo dukterimis reiškia liudyti tokią pat meilę, kaip Dievas – būti Dievo dukterimis.

„Kaip gailestingumo dukterys šiuo daugybės prieštaravimų ir marginalizavimo formų laikotarpiu, kaip ypatingą pasišventimo formą pasirinkusios moterys, turite istorinį vaidmenį – lydėti smurto, diskriminacijos aukas, brolius ir seseris, auginti suaugusiųjų piktnaudžiavimų aukas, visų pirma, vaikus, globoti ir ginti gyvenimą aplink save, su šypsena, rūpestingai, atsidavusiai tarnaujant mažiausiems“, – kalbėjo popiežius, pabrėždamas, jog Šv. Vincento Pauliečio gailestingumo dukterys yra didelė dvasinė jėga Bažnyčioje ir pasaulyje. (RK / Vatican News

2021 lapkričio 20, 15:05