Paieška

Pauliečių dvasinė šeima popiežiaus audiencijoje Pauliečių dvasinė šeima popiežiaus audiencijoje 

Popiežiaus prašymas tęsti tarnystę Evangelijos trokštantiems žmonėms

Pauliečių dvasinė šeima, daugiausia tarnaujanti katalikiškos žiniasklaidos ir leidybos sferoje Italijoje, mini steigėjo pal. kun. Jokūbo Alberione (Giacomo Alberione) mirties penkiasdešimtąsias metines. Palaimintojo įsteigtų pauliečių kongregacijų ir asociacijų narius ketvirtadienį, lapkričio 25 dieną, audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Popiežius prašė vienuolių ir pašvęstųjų pasauliečių pagal steigėją kun. Giacomo Alberione (1884–1971) pamaldžiai skaityti laiko ženklus, kad galėtų visus savo apaštališkus projektus priderinti prie šiandienos žmonių aplinkybių ir poreikių. Don Giacomo, arba kun. Jokūbas, kaip populiariai vadinamas palaimintasis pauliečių šeimos steigėjas, dažnai kartodavęs, kad ne jis, o apaštalas šv. Paulius yra tikrasis pauliečių kongregacijų įkvėpėjas ir globėjas.

„Apaštalas šv. Paulius tebūna jums pavyzdžiu, kaip sekti Jėzumi, aukotis jam ir jo Evangelijai“, – sakė popiežius. Pasak jo, kun. Alberione labai aiškiai numatė, kad jo dvasinės šeimos narių kelias yra apaštalavimas, t. y. tarnavimas Evangelijos šviesos ir džiaugsmo trokštantiems ir kartais to net nenujaučiantiems mūsų broliams ir seserims.

Kiekviena kongregacija tegul tęsia evangelizavimo tarnystę pagal savo pašaukimą – Šv. Pauliaus draugija ir Šv. Pauliaus seserys – skaitmeninėje ir tradicinėje leidyboje, Dieviškojo Mokytojo pamaldžiosios mokinės – liturginiame, kunigiškame ir eucharistiniame apaštalavime, Jėzaus, Gerojo Ganytojo seserys – parapijų sielovadoje, Apaštalų karalienės seserys – pašaukimų apaštalavime, o kitos pauliečių draugijos – Arkangelo Gabrieliaus, Apreiškimo Marijai, Kristaus kunigo ir Šventosios Šeimos, taip pat pauliečių bendradarbiai tetarnauja Evangelijai per dialogą su šiuolaikiniu pasauliu, kuriame jie, būdami pasauliečiai, dalyvauja kaip visaverčiai. Popiežius paragino visus pauliečių dvasinės šeimos narius savo įnašu prisidėti prie Bažnyčios pradėtos sinodinės kelionės, dirbti ir bendradarbiauti, dalytis savo dvasiniais vaisiais pagal pal. Giacomo Alberione troškimą, palinkėjo steigėjo jubiliejaus proga dar geriau suvokti jo pranašiško liudijimo svarbą ir skelbti Jėzų Kristų mūsų laikų žmonėms, pasitelkiant nūdienos žiniasklaidos technologijos priemones.

 „Malda yra pati svarbiausia komunikacijos priemonė“, – pridūrė Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 25, 13:58