Paieška

Prancūzijos vyskupai Lurde Prancūzijos vyskupai Lurde 

Popiežiaus Prancūzijos vyskupams: kartu su jumis nešu skausmo ir gėdos naštą

Šiomis dienomis Lurdo šventovėje vyksta Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdis, kuriame daugiausia dėmesio skiriama neseniai paskelbtai ataskaitai, pateikiančiai dvasininkų ir vienuolių seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis tyrusios komisijos išvadas.

Vyskupų susitikimo proga, popiežius Pranciškus parašė laišką Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkui Reimso arkivyskupui Ericui de Moulins Beaufort’ui.

„Dabar, kai išgyvenate nepilnamečių išnaudojimo Bažnyčioje sukeltą gėdos ir skausmo audrą, raginu jus nešti savo naštą su tikėjimu ir viltimi“, – rašo popiežius, patikindamas, kad jis kartu su jais neša tą pačią naštą. „Esu tikras, kad, būdami vieningi ir klusnūs Šventajai Dvasiai, rasite būdų paguosti aukas, paraginti visus tikinčiuosius atgailauti ir atsiversti, imtis visų būtinų priemonių, kad Bažnyčia visiems būtų saugūs namai, kad rūpintųsi sužeista ir papiktinta Dievo tauta, kad su džiaugsmu vykdytų savo misiją, ryžtingai žengdama į ateitį.“

Popiežius užtikrina, kad per dabartinius išmėginimus ir prieštaravimus Apaštalų Sostas yra artimas Prancūzijos vyskupams ir pasirengęs jiems padėti. Popiežius taip pat prašo neužmiršti, kad Prancūzijos gyventojai laukia Gerosios Kristaus Naujienos, kad šiandien jiems jos reikia labiau, nei bet kada anksčiau. Dėl šios priežasties popiežius prašo vyskupus ypatingu tėvišku rūpestingumu apgaubti savo kunigus, kurie dosniai ir su pasiaukojimu atlieka savo tarnystę ir kurie kenčia, kad jų kilnus pašaukimas buvo suterštas. Šiuo sunkiu metu juos reikia stiprinti ir palaikyti, rašo popiežius. (JM / Vatican News)

2021 lapkričio 04, 15:45