Paieška

Porciunkulė - Marijos, Angelų Karalienės, bazilikoje, Asyžiuje Porciunkulė - Marijos, Angelų Karalienės, bazilikoje, Asyžiuje 

Pasaulinė vargstančiųjų diena. Popiežiaus vizitas Asyžiuje ir Mišios Vatikane

Penktadienį, lapkričio 12 d., popiežius Pranciškus kaip piligrimas vyksta į Asyžių. Privati popiežiaus piligriminė kelionė tęsis nuo 9 val. iki vidudienio. Ji susijusi su penktąja Pasauline vargstančiųjų diena, šiemet minima sekmadienį, lapkričio 14 d.

Prie Marijos, Angelų Karalienės, bazilikos popiežių pasitiks simboliškai visiems pasaulio vargstantiesiems atstovaujantys vargdieniai iš Europos ir kitų žemynų, iš viso apie penki šimtai žmonių. Norėdami išryškinti popiežiaus vizito piligriminį aspektą, keli vargstančiųjų atstovai jam ant pečių uždės piligrimo mantiją, įteiks piligrimo lazdą ir palydės į Porciunkulę, pranciškonų ir jų steigėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasinio gyvenimo centrą.

Mažoji Porciunkulės koplyčia po Marijos, Angelų Karalienės, bazilikos skliautais buvo šv. Pranciškaus pamėgta ir dažnai lankyta vieta – joje jis stiprino savo dvasinį pašaukimą, vienuolinius pasiryžimus, subūrė mažesniuosius brolius, priėmė vargstančiuosius, joje meldėsi, mokė ir mirė, joje šv. Klara nutarė pasišvęsti Viešpaties tarnystei pagal šv. Pranciškaus dvasią.

Popiežius Pranciškus koplyčioje atliks simbolišką gestą: palaimins akmenį, Umbrijos pranciškonų paimtą iš Porciunkulės, ir jį įteiks benamių globos namų „Šv. Pranciškaus rožės“ atstovams iš Kroatijos, kurie Porciunkulės akmenį parsiveš į 2007 m. Rijekos miesto Trsato rajone pranciškonų pasauliečių ordino įkurtą benamių globos centrą.

Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimu popiežius trokšta padrąsinti Bažnyčią išeiti pasitikti žmonių vargo ten, kur jis įvairiausiais būdais apsireiškia, kad būtų galima padėti labiausiai stokojantiems. Penktosios pasaulinės dienos tema šiemet yra evangelisto šv. Morkaus Evangelijos keturioliktojo skyriaus žodžiai: „Vargšų jūs visuomet turite su savimi“ (Mk 14, 7). Popiežiaus šia proga parašytos žinios teksto lietuviškas vertimas paskelbtas Vatikano radijo / Vatican News portale.

Popiežių jo piligrimystėje Asyžiuje lydės penki šimtai vargstančiųjų. Popiežius su jais kalbėsis ir melsis, jiems padovanos kuprines su žiemos laikotarpiui tinkamais drabužiais.

Taip pat sekmadienį, lapkričio 14 dieną, popiežius susitiks su vargstančiaisiais. Du tūkstančiai įvairių globos organizacijų šelpiamų benamių ir vargstančių šeimų dalyvaus popiežiaus Mišiose Šv. Petro bazilikoje. Jas transliuos Vatican News – Vatican Media. Mišių pradžia – 10 val. Romos laiku. Po Mišių jų dalyviai bus pavaišinti šiltais pietumis. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 09, 13:05