Paieška

Popiežius Pranciškus Meksikoje 2016 m. Popiežius Pranciškus Meksikoje 2016 m. 

Lotynų Amerikos regiono bažnytinė asamblėja Meksike. Popiežiaus sveikinimas

Popiežius Pranciškus pasveikino sekmadienį, lapkričio 21 dieną, Meksike prasidėjusią pirmąją Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnytinę asamblėją, kvietė jos dalyvius – iš viso apie tūkstantį delegatų, įskaitant 400 pasauliečių vyrų ir moterų – klausytis vieni kitų, išgirsti labiausiai vargstančių ir užmirštų brolių ir seserų šauksmą. Asamblėjos darbai tęsis iki lapkričio 28 dienos.

Asamblėją popiežius pavadino nauja Bažnyčios Lotynų Amerikoje veido išraiška, darniai sutampančia su visoje Bažnyčioje pradėtu pasirengimu XVI Vyskupų sinodo asamblėjai tema: „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“.

Pranciškus pasiūlė apmąstyti du žodžius, kurie anot jo, yra  sinodiškumui pamatinių raktažodžių – „bendrystė, dalyvavimas ir misija“ – stuburas ir orientyras.

Pirmasis žodis yra „klausytis“. Bažnytinių asamblėjų dinamika glūdi klausymosi, dialogavimo ir atpažinimo procese. Dalijimasis mintimis asamblėjoje padeda klausytis Dievo balso, per kurį išgirstamas tautos šauksmas ir klausytis tautos balso taip, kad būtų alsuojama ta valia, kurią Dievas pašaukė vykdyti.

„Prašau jūsų, klausykitės vieni kitų ir labiausiai vargstančių užmirštų mūsų brolių ir seserų“, - parašė žinioje popiežius Pranciškus.

Antrasis žodis, kurį aptarė popiežius yra „išsiliejimas“. Popiežius patikino, jog bendruomeniniam atpažinimui reikia daug maldos ir dialogo, kad būtų galima kartu atpažinti Dievo valią, taip pat reikia atrasti būdus, kaip užkirsti kelią, kad skirtumai nepavirstų pasidalijimu ir poliarizacija.

„Šiame procese prašau Viešpatį, kad jūsų asamblėja taptų meilę kuriančios Šventosios Dvasios išsiliejimu, kad ji mus verstų išeiti ir be baimės susitikti su kitu, padrąsintų Bažnyčią, kad per pastoracinio atsivertimo procesą taptų vis labiau evangelizuojanti ir misionieriška.“

Sausio mėnesį, kai dar vyko pasirengimai bažnytinei žemyno asamblėjai, popiežius žavėjosi, kad asamblėja yra pirmoji žemyno Bažnyčios istorijoje. „Kartu melsis, diskutuos, galvos ir Dievo valios ieškos pasauliečiai, moterys ir vyrai, vienuoliai, kunigai, vyskupai“, –pasakė anuomet video žinioje popiežius. Jis tą kartą dalijosi mintimis apie pasirengimo asamblėjai kriterijus, ragino, kad regiono bažnytinė asamblėja netaptų nuo šventosios ir Dievui ištikimos tautos atskiru elitu. „Kartu su tauta – atsiminkime, kad visi esame Dievo tautos dalis, visi ją sudarome ir kad šios Dievo tautos tikėjimas, kaip sako Susirinkimas, neklysta. Elitas, kuris vadovaujasi viena ar kita ideologija, gimsta Dievo tautos išorėje, tai nėra Bažnyčia. Bažnyčia yra duonos laužyme, visuose, nieko neatskiriant. Bažnytinė asamblėja yra Bažnyčios be atskirties ženklas“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

Popiežius taip pat prašė atsiminti maldą: „Viešpats yra mūsų tarpe. Prašykime, kad būtų su mumis ir kad Jį išgirstume“. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 22, 12:26