Paieška

Šv. Petro aikštė Šv. Petro aikštė 

„Viešpaties angelas“. Išsilaisvinti iš prekybinio ir mechaninio tikėjimo

Sekmadienio vidudienio susitikime, kuris įvyko tuoj pat po Sinodo atidarymo Mišių, popiežius tęsė sekmadienio Evangelijos skaitinio apmąstymą: turime išaugti prekybine ir mechanine logika pagrįstą tikėjimą.

Turtingasis jaunuolis klausia Jėzaus, ką turėtų daryti, kad įgytų amžinąjį gyvenimą (žr. Mk 10; Mt 19). Daryti, kad įgytų. Štai prekybinis ir mechaninis santykis su Dievu: „privalau – darau – turiu“. Jėzus moko, kad yra kitaip: tikėjimas yra laisvės ir meilės dalykas. Klystame, jei elgiamės taip, tarsi tikėjimas būtų pareiga ar pirkimo galią turinti moneta. Už to slypi ir klaidinga Dievo samprata – skaičiuojančio, kontroliuojančio Dievo. Tuo tarpu Jėzus apreiškia Dievą, kuris yra Tėvas, dovanojantis išganymą veltui. 

Evangelija pagal Morkų evangelisto Mato pasakojimą papildo detale, kad, prieš tęsdamas pokalbį su jaunuoliu, Jėzus į jį „meiliai pažvelgė“. Štai tikroji tikėjimo gimimo vieta – ne pareiga, ne prievolė ar užmokestis, o meilės žvilgsnis, kurį galime priimti. Krikščioniškas gyvenimas gražus ir stiprus ne tada, kai pasikliaujame savo sumanymais, o kai ieškome Dievo žvilgsnio, kai iš tiesų leidžiamės mylimi Dievo, kuris yra Tėvas. 

„Vieno dalyko tau trūksta“, – sako jis jaunuoliui, tvirtinančiam, jog uoliai laikosi visų Dievo įsakymų. Trūksta ko? Davimo veltui. Jėzus pasiūlo, pakviečia viską parduoti, išdalyti vargšams ir tada sugrįžti bei sekti paskui jį. Dažnai ir mes darome tik būtiną minimumą, kai Viešpats mus kviečia įmanomam maksimumui. Daug kas tenkinasi įsakymų nedaryti vienaip ar kitaip vykdymu, keliomis maldomis. O Jėzus kviečia neapsiriboti draudimais, bet iki galo ištarti „taip“ meilei. Tikėjimas be davimo veltui, be dovanojimosi, be meilės darbų yra silpnas, ligotas, galiausiai liūdnas tikėjimas: tarsi maistas be skonio ar futbolo varžybos be įvarčio. Skaitome, kad po Jėzaus žodžių jaunuolis „apniuko ir nusiminęs pasitraukė“. 

 

Šis pasakojimas apie jaunuolį yra tarsi veidrodis, prieš kurį atsistoję galime paklausti: „Koks yra mano tikėjimas? Mechaninis, pagrįstas prievolėmis ar interesais?“ Ar, priešingai, stiprinu ir gaivinu savo tikėjimą atsistodamas po Jėzaus žvilgsniu, priimdamas Dievo meilę? Ir dosniai atsakau į ją – kaip Dievo Motina, kuri ištarė „taip“ be „jeigu“.

Sekmadienio susitikimo pabaigoje popiežius priminė apie dvi savaitgalio beatifikacijas Italijoje: Marijos Lorenzos Longo beatifikaciją Neapolyje ir kun. Pranciškaus Mottolos beatifikaciją Tropėjoje. Pasaulinės psichinės sveikatos dienos proga Šventasis Tėvas pakvietė prisiminti brolius ir seseris, kurie turi psichinių sutrikimų. (RK / Vatican News)

2021 spalio 10, 14:51

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >