Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  

„Tikėjimo ir šviesos” jubiliejus. Popiežiaus sveikinimai

„Praėjo 50 metų nuo tos piligrimystės Lurde per 1971 metų Velykas, į kurią buvo pakviesti asmenys su proto negalia, jų šeimų nariai ir daug draugų. Nuo tos akimirkos, meiliai stebint Mergelei Marijai, prasidėjo „Tikėjimo ir šviesos“ patirtis: Šventoji Dvasia sužadino gimimą to, ko niekas nenumatė: jūsų bendruomenių, kuriose švenčiate džiaugsmą, susitaikinimą ir abipusį priėmimą“, – sakė popiežius.

Spalio 2 dienos audiencijoje jis priėmė „Tikėjimo ir šviesos“ („Foi et Lumière“) bendruomenių delegaciją ir kelias šiame judėjime dalyvaujančias šeimas iš Romos. Šios bendruomenės jungia proto negalią turinčius žmones bei jų šeimos narius ir draugus: daug iš jų gali paliudyti, kad kalbama ne vien apie savitarpio pagalbą, bet ir gyvenimą keičiantį žmogišką, dvasinį, krikščionišką augimą. Judėjimas prisidėjo, kad žmonės su proto negalia atsirastų vietą ne tik visuomenėje, bet ir bažnytinėje bendruomenėje, kad jie neliktų apriboti specializuotų įstaigų ar savo kambario sienų vienatvės. 

„„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės tapo pranašyste, nes dažnai trapiausi asmenys yra atstumiami, laikomi nenaudingais. Šiandien jos dar svarbesnės, nes kovoja su atliekų kultūra, primena visiems, jog skirtingumas yra turtas ir niekada neturi virsti atskirties ir diskriminavimo motyvu“, – sakė popiežius Pranciškus. 

„Tikėjimo ir šviesos“ judėjimo interneto svetainėje galima perskaityti apie kas dešimt metų surengtas jubiliejines piligrimystes ir pamatyti, jog piligrimų geografija nuolatos augo: tai ženklas, jog tokių bendruomenių itin reikėjo. 1971 metų piligrimystėje dalyvavo žmonės iš 15 kraštų, 1981 metų – iš 23 kraštų, 1991 metų – iš 60 kraštų. 2001 metais – jau iš 73 kraštų. Galima pridurti, kad 1991 - 1992 metais įkurtos pirmosios „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės Vilniuje ir Kaune, šiuo metu jų Lietuvoje yra apie dešimt. Galima spėti, kad į kvietimą dalyvauti jubiliejinėje penkiasdešimtmečio piligrimystėje į Lurdą, kur viskas prasidėjo, atsilieps daug kraštų, jei aplinkybės bus palankios: dėl pandemijos spalio pabaigoje turėjusi vykti piligrimystė nukelta į ateinančius metus.  

„Šventoji Dvasia lydėjo jūsų judėjimo kelią ir gimė daug „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių, daugybėje šalių visuose penkiuose kontinentuose jos skleidžia meilės ir svetingumo žinią. Tokia žinia yra Evangelijos širdis. Ji primena, kad kiekvienas asmuo, taip pat ir ypač mažiausias, trapiausias, yra mylimas Dievo, turi savo vietą pasaulyje ir Bažnyčioje. Tai „mažumo Evangelija“, kaip primena šventasis Paulius laiške korintiečiams: „žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims – žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, – kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą“ (1 Kor 1, 26–29)““, – sakė popiežius.

Pasak jo, Bažnyčia, kartu su „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomene, dėkoja už jubiliejų, kuris byloja apie ilgą nueitą kelią, apie daug vaisių. Tuo pat metu Šventasis Tėvas tikisi, kad ji tęs iš Viešpaties gautą misiją ir pašaukimą, nes pasaulyje ir Bažnyčioje daug tokių, kurie yra pamiršti ir atskirti dėl savo mažumo. Popiežius pasidžiaugė, kad „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenėse daug ekumeniškos patirties: jose susitinka katalikai, ortodoksai, protestantai, anglikonai, kurie mažiausiųjų dėka atsiverčia ir susitaiko. Pranciškus linkėjo, kad audiencijos dalyviai išliktų vilties ženklu šeimoms, kurios susilaukia vaiko su negalia, kad niekas neužsidarytų savo liūdesyje ir neviltyje, kad visada atsimintų, jog gyvenimo audrų blaškomame laivelyje kartu su mumis plaukia ir Jėzus, mūsų baimių debesis išsklaidanti vilties saulė. (RK / Vatican News)

 

2021 spalio 02, 14:58