Paieška

„Su Liuteriu pas popiežių“

Pirmadienį popiežius Pranciškus susitiko su iš Vokietijos atvykusia ekumenine piligrimų grupe. Ši piligrimystė, kurios šūkis – „Geriau visiems kartu“, yra tęsinys prieš penkerius metus surengtos panašios iniciatyvos, pavadintos „Su Liuteriu pas popiežių“.

Sveikindamas savo svečius popiežius Pranciškus pirmiausia padėkojo jiems už giesmę, kuria buvo pradėtas susitikimas. „Giesmė suartina žmones. Chore niekas nėra vienas, vieni klausosi kitų“, – sakė Pranciškus ir ragino visada stengtis įsiklausyti į Dievo melodiją gyvenime. Klausytis jos širdimi. „Kas gieda atvira širdimi, galbūt pats to nesuvokdamas, jau prisiliečia prie Dievo slėpinio. Šis slėpinys yra meilė, meilė, kuri Jėzuje Kristuje įgauna nuostabų, pilną ir nepakartojamą skambesį“, – kalbėjo popiežius.

Pasak Pranciškaus, giesmės metafora labai gerai išreiškia ir ekumenizmą. Iš įvairių balsų susidaro viena melodija. Būtent taip vyksta ekumenizmas Vokietijoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Melsdamas Dievo palaiminimo iš Vokietijos atvykusios piligrimų grupės nariams ir jų šeimoms, popiežius taip pat paprašė, kad ir jie už jį melstųsi. (JM / Vatican News)

2021 spalio 25, 13:02