Paieška

Popiežiaus audiencija Meilės dukterų vienuolinės kongregacijos generalinės kapitulos narėms Popiežiaus audiencija Meilės dukterų vienuolinės kongregacijos generalinės kapitulos narėms 

Popiežius: svarbi pašvęstų moterų vieta Bažnyčios kelionėje

„Bažnyčios įsipareigojimas augti sinodiškumu yra stiprus paskatinimas ir pašvęstųjų kongregacijoms, ypač moterų“, – pasakė pirmadienį popiežius Pranciškus audiencijoje Meilės dukterų vienuolinės kongregacijos generalinės kapitulos narėms.

Popiežius dėkojo vienuolėms, kurios, pasak jo, Mortos ir Marijos gyvenimo pavyzdžiu, yra nepakeičiamos keliaujančios bažnytinės bendruomenės dalyvės. Popiežius sakė, kad pašvęstosios moterys tarsi pratęsia moterų dalyvavimą Jėzaus kelionėse su mokiniais per Galilėją, Samariją ir Judėją. Žinome iš Evangelijos pasakojimo, jog Morta ir Marija užėmė labai svarbią vietą Jėzaus ir dvylikos apaštalų gyvenime. Tai patvirtina, kad jos – kaip moterys ir pakrikštytosios, t. y. būdamos Jėzaus mokinės, gyvai dalyvauja Bažnyčios bendrystėje ir misijoje, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius palinkėjo, kad Meilės dukterų kongregacijos vienuolės, pagal šventųjų seserų Mortos ir Marijos paslaugumo ir klausymosi pavyzdį, savo brangiu įnašu prisidėtų prie visos Bažnyčios kelionės, ypač paslaugumu vargstantiesiems ir vargstančiųjų klausymosi. Daugelis šios kongregacijos seserų vienuolių pašventė gyvenimą vargšų globai, ypač senelių, ligonių ir atstumtųjų, liudydamos švelnų ir atjaučiantį Dievo artumą mažiesiems ir paskutiniesiems. Šitaip jos statė Bažnyčią, skatino jos ėjimą Kristaus keliu, kuris yra artimo meilės kelias.

„Artumas, švelnumas, atjauta – toks Dievo stilius; Dievas visuomet šitaip elgiasi. Pagal tai, kaip mes tai darysime, galėsime tapti į Dievą panašesniais ganytojais. Prašau jūsų, neužmirškite: visuomet artumas, visuomet atjauta, visuomet švelnumas“, – sakė Pranciškus.   

Popiežius pavedė Meilės dukterų seseris Švč. M. Marijos ir kongregacijos steigėjos šv. Jeanne-Antide Thouret globai, jas palaimino ir kartu užtikrino, kad šį savo palaiminimą skiria visoms seserims vienuolėms pasaulyje. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 11, 14:26