Paieška

Popiežius Pranciškus ir Šv. Irenejaus mišri katalikų ir ortodoksų grupė Popiežius Pranciškus ir Šv. Irenejaus mišri katalikų ir ortodoksų grupė 

Popiežius : šv. Ireniejus bus skelbiamas Bažnyčios mokytoju

Ketvirtadienio, spalio 7-osios, priešpietį popiežius Pranciškus susitiko su Šv. Ireniejaus mišria ortodoksų ir katalikų darbo grupe, kurią sudaro įvairių kraštų ir Bažnyčių ekspertai. Popiežius padėkojo grupės nariams už teologinį darbą, kuris praturtina visų katalikų ir ortodoksų bendrystę, ir pranešė, jog šv. Ireniejų netrukus paskelbs Bažnyčios mokytoju, suteikdamas „Doctor unitatis“ titulą.

Popiežius kalboje komentavo Šv. Ireniejaus grupės ką tik parengtą ir neseniai išleistą veikalą apie primatą ir sinodiškumą Bažnyčios tarnystėje. „Per dialogą, ypač su ortodoksais, galime geriau suprasti, kad tai yra ne du konkuruojantys principai, kurių pusiausvyrą reikia išlaikyti, bet dvi bendrystės tarnystės ir viena kitą palaikančios tikrovės“, – sakė popiežius, pasak kurio, bažnytinio primato tarnystė glaudžiai susieta su sinodiškumo dinamika, lygiai kaip ir bendruomeniškumo aspektas, kuris apima visą Dievo tautą ir su vyskupiška tarnyste susijusį kolegialumo matmenį.

Pasak Pranciškaus, našus teologinis ir ekumeninis dialogas apie primatą taip pat turi apimti sinodiškumo sferą. Jis pakartojo  anksčiau išsakytą įsitikinimą, jog „sinodiška Bažnyčia ir Petro primato vykdymą apšvies nauja šviesa“ (iš popiežiaus Pranciškaus kalbos, pasakytos minint Vyskupų sinodo įsteigimo 50-ąsias metines).

„Viliuosi, kad Dievui padedant, sinodinis ėjimas, kuris po kelių dienų bus pradėtas visose katalikiškose vyskupijose, suteiks progą su kitais krikščionimis pagilinti ir šį svarbų aspektą“, – sakė popiežius audiencijoje Šv. Ireniejaus mišriai ortodoksų ir katalikų darbo grupei.

Popiežius taip pat pasidžiaugė grupės pastangomis kartu melstis ir darbuotis už krikščionių vienybę. Popiežius kalboje samprotavo apie taiką, kurią Viešpats suteikia žmonijai, – jo sutaikinimą, kuris iš abiejų padaręs vieną pašalino priešybės pertvarą.

„Ir jūs, Dievui padedant, darbuojatės, kad būtų pašalintos pertvaros ir nutiesti bendrystės tiltai. Stengiatės atrasti būdus, kad skirtingų tradicijų krikščionys galėtų vieni kitus praturtinti neprarasdami savo tapatybės“, – sakė popiežius. Pasak jo, gražu kurti skirtingumu praturtintą vienybę, nepasiduodančią sulyginančio uniformizmo pagundai. „Vadovaudamiesi šia dvasia jūs galite vieni iš kitų patirti ir geriau suprasti, kaip mūsų tradicijose esantys priešingumo aspektai gali tapti rimta proga išreikšti bendrą apaštališkąjį tikėjimą.“

Šv. Ireniejaus mišrią ortodoksų ir katalikų darbo grupę, įkurtą 2004 m. Paderborne, Vokietijoje, sudaro dvidešimt šeši teologai – trylika ortodoksų ir trylika katalikų iš įvairių Europos, Artimųjų Rytų ir Amerikos šalių. Grupė rengia metinius susitikimus. Paskutinis, iš eilės septynioliktasis, 2019 metais įvyko Trebinje, Bosnijoje Hercegovinoje. Jame grupė pradėjo naują darbo fazę, dėmesį skirdama klausimams apie Bažnyčios vienybę ir schizmą. Šiemet grupė pirmą kartą posėdžiavo Romoje, spalio 6 d. susitikimas apie primato ir sinodiškumo ryšį surengtas Angelicum universiteto Ekumeninių studijų centre.

Šv. Ireniejus, Liono vyskupas
Šv. Ireniejus, Liono vyskupas

Šv. Ireniejus, Liono (Prancūzija) vyskupas, savo gyvenimu ir darbais nutiesė dvasinį ir teologinį tiltą tarp Rytų ir Vakarų krikščionių, patikino ketvirtadienį popiežius Pranciškus. Popiežius sakė, kad netrukus jį paskelbs Bažnyčios mokytoju, bet nenurodė, kada tai įvyks. Šv. Ireniejus gimė apie 130 m. Mažojoje Azijoje ir mirė apie 200 metus. Liturgijoje jis minimas birželio 28 d. (SAK / Vatican News)

 

2021 spalio 07, 12:43