Paieška

Maltos Ordino rūmai Romoje Maltos Ordino rūmai Romoje 

Popiežius padrąsino Maltos Ordiną tęsti atsinaujinimą

Praėjus metams nuo kardinolo Silvano Tomasi paskyrimo popiežiaus specialiuoju delegatu Maltos Ordine, dabar popiežius jam suteikė naujų įgaliojimų, kad jis skatintų Ordino atsinaujinimą.

2021 m. spalio 25 d. laiške popiežius padėkojo kardinolui S. Tomasi už darbą, kurį jis jau atliko nuo paskyrimo specialiuoju delegatu Maltos Ordine. Popiežius prašo kardinolą, kad būtų paspartintas Ordino atsinaujinimo procesas ir galiausiai būtų išrinktas naujas Didysis magistras. Popiežius taip pat informuoja, kad iki naujo vadovo išrinkimo jis pratęsia broliui Marco Luzzago suteiktas laikinojo vadovo pareigas.

Toliau savo laiške popiežius patikslina, kad kardinolui S. Tomasi, kaip jo specialiajam delegatui, suteikiami visi įgaliojimai, būtini sprendžiant klausimus, kurie gali iškilti vykdant jam patikėtas pareigas. Jis turi galią sušaukti neeilinę generalinę kapitulą ir nustatyti neeilinės generalinės kapitulos narių parinkimo tvarką; po to patvirtinti kapitulos priimtą naują Ordino konstitucinę chartiją ir kodeksą, taip pat pagal naujus nuostatus atnaujinti Suvereniąją tarybą; galiausiai sušaukti Ordino valstybės tarybą naujam Didžiajam magistrui rinkti.

Laiške savo specialiajam delegatui popiežius taip pat patvirtino, kad jis labai vertina Maltos Ordino narių ir savanorių visame pasaulyje vykdomą veiklą vargstančių kenčiančių žmonių labui.

2021 spalio 27, 14:24