Paieška

Popiežiaus audiencija Italijos klinikinės farmakologijos draugijos suvažiavimo dalyviams Popiežiaus audiencija Italijos klinikinės farmakologijos draugijos suvažiavimo dalyviams  

Popiežius padėkojo klinikiniams farmakologams už kilnią tarnystę

Popiežius ketvirtadienį, spalio 14 d., audiencijoje priėmė Italijos klinikinių farmakologų draugijos suvažiavimo dalyvius, padėkojo už kilnią tarnystę, kuri dažnai būna nepastebima.

Popiežius kalbėjo apie su ligoninių personalu bendradarbiaujančių ir pacientų sveikatos gerove besirūpinančių farmakologų uždavinius, taip pat tarnystę, kurią palygino su užeigos šeimininko vaidmeniu palyginime apie gerąjį samarietį: jo prašoma priimti sužeistą žmogų ir jį slaugyti iki sugrįš samarietis (Lk 10, 35).

Užeigos šeimininko asmenyje galime atpažinti du reikšmingus klinikinių farmakologų darbo aspektus: kasdienę rutiną ir nematomą tarnystę. Šios savybės, būdingos daugeliui kitų tarnybų, iš ligoninėse dirbančių farmakologų reikalauja kantrybės, pastovumo ir tikslumo, bet dažnai jų vykdomas darbas lieka nepastebėtas. Tačiau jei jis palydimas malda ir meile, gali sužadinti kasdienį šventumą, sakė popiežius. „Rutina be maldos, be meilės tampa šabloniškumu, o meilė ir malda paverčia „šventaisiais kaiminystėje“ – anoniminiais šventaisiais, kurie yra visur, nes gerai atlieka tai, ką daro“, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius apžvelgė daug klinikinių farmakologų darbo aspektų ir uždavinių, kalbėjo apie profesionalumo svarbą, etinio matmens asmeninį ir socialinį apsektus, paminėjo sąžinės prieštaravimo abortų klausimu temą. Pasak jo, sąžinės prieštaravimas, jei pagrįstas, nėra neištikimybė profesijai, o atvirkščiai – leidžia ją sąžiningai vykdyti. Pasak popiežiaus, tapo madinga manyti, jog būtų gerai panaikinti prieštaravimo dėl sąžinės galimybę. Tačiau ji „priklauso kiekvieno sveikatos darbuotojo etiniam asmeniškumui“, todėl tai yra sfera, kurioje „niekuomet nevalia daryti nuolaidų“. „Tai didžiausia sveikatos apsaugos profesionalų atsakomybė“, – pasakė popiežius.

Jis taip pat paminėjo atmetimo kultūros pavojų sveikatos darbuotojų profesijoje. „Dievas, mūsų Tėvas, suteikė uždavinį saugoti žemę ne pinigams, o mums – vyrams ir moterims. Tai mūsų uždavinys, tačiau dažnai žmonės paaukojami pelno ir naudojimo stabams. Būtent tai ir yra atmetimo kultūra“, – pasakė popiežius, pateikdamas pavyzdį, kai seniems žmonėms duodama tik pusė vaistų dozės, kad būtų sutrumpintas jų gyvenimas.

Popiežius Pranciškus padėkojo Italijos ligoninėse dirbantiems farmakologams už apsilankymą Vatikane, palaimino vykdančius šią labai žmogišką, orią ir kilnią profesiją, sakė, kad „ji tokia tyli, kad niekas jos nepastebi“. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 14, 14:55