Paieška

Popiežiaus audiencija „Campus Bio-Medico“ atstovams Popiežiaus audiencija „Campus Bio-Medico“ atstovams 

Popiežius: pacientas svarbesnis už ligą

„Kiekvienoje medicinos srityje pacientas yra svarbesnis už ligą. Tai yra esminis dalykas, norint, kad gydymas būtų tikrai visapusiškas ir žmogiškas“, – sakė popiežius Pranciškus pirmadienį priėmęs „Campus Bio-Medico“ atstovus.

Šiuo vardu pavadintą medicinos mokslų universitetą ir kliniką, o taip pat juos remiantį fondą, 1993 m. Romoje įkūrė Opus Dei prelatūra. Projekto, siekiančio žmogaus asmens vertę iškelti į biomedicinos mokslų centrą, iniciatorius buvo tuometinis Opus Dei prelatas palaimintasis Alvaro del Portillo.

Sveikindamas savo svečius, popiežius atkreipė dėmesį į tai, jog „Campus Bio-Medico“ savo veikloje rūpinasi ne tik gydymu ir priežiūra, bet tai pat moksliniais tyrimais, kad pacientai gautų tinkamiausią gydymą, o svarbiausia – visa tai daroma su meile žmogui. Kad medicina galėtų sėkmingai atlikti savo pašaukimą, jai būtina vieninga vizija, kurioje svarbiausia būtų ne idėjos, metodai ir projektai, bet konkretus žmogus, pacientas, kurį reikia gydyti susipažįstant su jo istorija, užmezgant su juo draugiškus, širdį gydančius ryšius. Pasak Pranciškaus, tai ir yra krikščioniška medicinos vizija – meilė žmogui, ypač kenčiančiam ir pažeidžiamam žmogui, kurio būsenoje atsispindi Nukryžiuotojo Jėzaus paveikslas. Ligoninės ir visos gydymo įstaigos, o ypač toks, kurios savo veikloje vadovaujasi krikščioniškomis vertybėmis, turi būti vietos, kuriose į pacientą žiūrima visų pirma kaip į kenčiantį žmogų.

Kai daugiausia dėmesio skiriama žmogui, tuomet aiškiau suprantami ir mokslinių tyrimų tikslai. Medicinos sferoje rūpinimasis žmogumi be mokslo būtų bergždžias, kaip ir mokslas be rūpinimosi būtų nevaisingas. Abu šie dalykai yra tarpusavyje susiję, ir tik kartu jie paverčia mediciną menu – menu, kuriame dalyvauja protas ir širdis, kuriame darniai vienas kitą papildo profesionalumas ir gailestingumas, žinios ir atjauta, kompetencija ir empatija.

Popiežius padėkojo Opus Dei universitetui ir ligoninei, už jų vykdomą humanišką mokslinių tyrimų plėtrą. Tai labai svarbu mūsų laikais, kai dažnai einama pelno siekimo keliu, pamirštant, kad ligonių poreikiai yra svarbesni už pelną. Humaniškumo pirmenybės medicinoje svarbą parodo kritinės situacijos, tokios, kaip šiandien mūsų išgyvenama pandemija. Dabartinė krizė parodė, kaip svarbu jungtis, bendradarbiauti ir kartu spręsti bendras problemas. Sveikatos apsaugai, ypač katalikiškų institucijų vykdomai sveikatos apsaugai, to reikia ir vis labiau reikės. Artimo meilė – tai dovanojimas ir dalijimasis. Reikia dalytis žiniomis, patirtimi, mokslu. Katalikiškos sveikatos apsaugos struktūros savo veikla turi liudyti atvirą ir išeinančią Bažnyčią, sakė popiežius. (JM / Vatican News)

2021 spalio 18, 13:57