Paieška

Popiežius Pranciškus kalba jauniems ekonomistams Popiežius Pranciškus kalba jauniems ekonomistams  

Popiežius jauniems ekonomistams: artimo meilė – permainų įkvėpėja

Spalio 2 d. popietę Asyžiuje įvyko antrasis jaunųjų ekonomistų susitikimas „Pranciškaus ekonomika“. Asyžiuje susirinkusius susitikimo dalyvius ir tuos, kurie dalyvavo nuotoliniu būdu, pasveikino popiežius Pranciškus.

„Pranciškaus ekonomika“ – tai popiežiaus Pranciškaus iniciatyva rengiami jaunų ekonomistų ir verslininkų susitikimai. Jau prieš daugiau kaip dvejus metus popiežius kreipėsi į jaunus ekonomistus ir verslininkus,  pakvietė susitikti Asyžiuje ir kartu pasikalbėti apie pasaulio ateitį. Iniciatyvos pavadinimas „Pranciškaus ekonomika“ nurodo į šv. Pranciškų Asyžietį, į jo skelbtą evangelinę nuosavybės, savitarpio pagalbos ir atsakomybės sampratą, apie kurią kalbama ir popiežiaus Pranciškaus enciklikose „Laudato si’“ bei „Fratelli tutti“. 2020 m. pavasarį Asyžiuje turėjęs vykti susitikimas dėl COVID-19 pandemijos buvo nukeltas į tų metų rudenį. Prasidėjus antrajai pandemijos bangai buvo nuspręsta, kad susitikimas vyks nuotoliniu būdu. Pernai lapkričio 19–21 d. vykusiame virtualiame susitikime dalyvavo beveik du tūstančiai jaunų ekonomistų ir verslininkų iš šimto dvidešimties pasaulio šalių. Jo pabaigoje buvo pranešta, kad ateityje bus surengtas dar vienas, jau ne virtualus, susitikimas Asyžiuje. Pandemijai vis dar nesibaigiant, didįjį jaunų ekonomistų susitikimą Asyžiuje nuspręsta nukelti į 2022 m. rudenį, o dabar surengtas tarpinis kelių valandų renginys, kurio dalyvių dauguma prisijungė virtualiai per internetą. Nuotoliniu būdu jiems buvo perduotas ir Šventojo Tėvo sveikinimas.

Kreipdamasis į jaunus ekonomistus Pranciškus visų pirma jiems dėkoja už pasiryžimą ieškoti sprendimų, kurie padėtų įveikti pandemijos sukeltą socialinę ir ekonominę krizę, kuri dar labiau pagilino jau ir prieš tai buvusią sunkią padėtį, siūlyti naujas idėjas, kurti tvaresnę ir teisingesnę, gamtos išteklius tausojančią ir aplinką nuo taršos saugančią ekonomiką.

Esame gamtos turtų prižiūrėtojai, o ne savininkai, kartoja Pranciškus. Pandemija mums priminė gilų ryšį, kuris mus sieja su visa kūrinija, priminė, kad esame pašaukti rūpintis gėrybėmis, kurias kūrinija dovanoja visiems; priminė mūsų pareigą dirbti ir dalyti šias gėrybes taip, kad niekas nebūtų atstumtas. Galiausiai pandemija taip pat iškėlė naujos brolybės poreikį, aiškiai parodė, kaip labai mums reikia vieni kitų. Todėl turime ieškoti naujų būdų, kaip atkurti ekonomiką po pandemijos, kad ji būtų teisingesnė, tvaresnė ir solidaresnė. Taip pat reikia naujos ugdymo paradigmos, kad jaunoji karta, ypač būsimieji ekonomistai ir verslininkai, būtų gerai įsisąmoninę žmones tarpusavy siejančius ryšius ir mūsų visų ryšį su Žeme.

„Turime dirbti kartu ir svajoti apie didelius dalykus“, – sako popiežius ir prašo siekti, kad broliškumo vertybė būtų sugrąžinta į ekonomikos centrą. „Šiandien labiau nei bet kada reikia jaunų žmonių, kurie moksliniu darbu ir praktiniais sprendimais įrodytų, jog įmanoma kitokia ekonomika. Nepraskite drąsos, vadovaukitės Evangelijos meile, kuri yra visų permainų variklis“. Popiežius ragina jaunus ekonomistus kūrybingai įsitraukti į naujų laikų kūrimą, jautriai įsiklausyti į vargstančiųjų balsą ir įsipareigoti juos įtraukti į mūsų bendros ateities kūrimą. „Žvelgdami į Jėzų semkimės įkvėpimo kurti naują pasaulį ir drąsos drauge žengti geresnės ateities link“, – prašo Pranciškus. (JM / Vatican News)

2021 spalio 02, 17:11