Paieška

 Popiežius dalyvavo seserų saleziečių kapitulos posėdyje Popiežius dalyvavo seserų saleziečių kapitulos posėdyje 

Popiežius dalyvavo seserų saleziečių kapitulos posėdyje

Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su saleziečių moteriškosios atšakos – Marijos, Krikščionių Pagalbos, dukterų kongregacijos narėmis, užbaigiančiomis savo generalinę kapitulą. Tai nebuvo įprastinė popiežiaus audiencija Vatikane, bet pats Pranciškus nuvyko į seserų saleziečių generalinius namus ir dalyvavo kapitulos posėdyje.

Popiežius pirmiausia pasveikino šios kapitulos metu išrinktą naują seserų saleziečių generalinę vyresniąją Chiara Cazzuola, palinkėjo jai sėkmės darbe kartu su naująja taryba ir padėkojo buvusiai vienuolijos vadovei bei kadenciją baigiantiems tarybos nariams.

Toliau savo kalboje komentuodamas kapitulos temą – „Bendruomenės, kuriančios gyvybę šiuolaikiškumo širdyje“ – popiežius prašė seserų, kad dirbdamos dabartiniame socialiniame kontekste, kupiname dramatiškų įtampų ir iššūkių, tokių kaip COVID-19 pandemija, visada būtų atidžios tam, ką kalba Dievo žodis. Seserys yra kviečiamos tarp dabartinio pasaulio iššūkių kiekvieną dieną vis iš naujo tarti „Taip“ Dievui, stengtis suprasti, ko Viešpats iš jų laukia dabartinio pasaulio gyvenimo kontekste, būti Evangelijos pranašėmis. Pasak Pranciškaus, tai reikalauja tvirtai įsišaknyti Kristuje, nes kitaip seserims grės pavojus būti priklausomoms nuo to, ką diktuoja dabartinės pasaulio mados. Šiandien labiau nei bet kada pašvęstosios ir pašvęstieji turi būti kūrybingai ištikimi savo charizmai, kuri turi būti gyva tikrovė, o ne balzamuota relikvija. Dėl to reikia su dideliu atsakomybės jausmu savo kūrybingumą derinti prie Šventosios Dvasios kūrybingumo, nes Dvasia visa daro nauja ir savo jėga padeda surasti vis naujų pirmapradės charizmos išraiškų.

Toliau savo kalboje seserims salezietėms popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į būtinumą puoselėti nuoširdžius santykius savo bendruomenių viduje, ypač tarp skirtingoms kartoms priklausančių ir iš skirtingų kultūrų kilusių narių. Jis taip pat paragino seseris salezietes tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su kitomis kongregacijomis. Tai, be kita ko, bus ir vienas iš konkrečių sinodalumo patyrimo būdų.

Svarbus seserų saleziečių pašaukimas ir kartu jų vaisingumo rodiklis yra tarnavimas kitiems žmonėms, visų pirma, pagalba vargstantiesiems ir darbas jaunimo ugdymo sferoje. Popiežius ragino salezietes būti išeinančiomis misionierėmis, nebijoti eiti į paribius. Kitas konkretus popiežiaus raginimas – dirbti su jaunimu, nepaisant įvairių sunkumų. Šioje srityje gali būti naudingas po jaunimui skirto Vyskupų sinodo paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Christus vivit“.

Buvo paminėta ir artėjanti Marijos, Krikščionių Pagalbos, dukterų kongregacijos įkūrimo 150 metų sukaktis. Popiežius linkėjo, kad tai būtų proga atsinaujinti ir atgaivinti savo pašaukimą bei misijas. Labai svarbu nepamiršti savo šaknų, darbą įkvėpusios pradinės malonės. Galiausiai Šventasis Tėvas priminė maldos svarbą. Salezietės juk yra Marijos, Krikščionių Pagalbos, dukterys. Marija visada joms padės. (JM / Vatican News)

2021 spalio 23, 10:14