Paieška

Popiežius Pranciškus ir patriarchas Baltramiejus 2014 m. Šventojoje Žemėje Popiežius Pranciškus ir patriarchas Baltramiejus 2014 m. Šventojoje Žemėje 

Popiežiaus sveikinimas Baltramiejui: toliau eisime kartu vienybės keliu

Popiežius Pranciškus pasveikino Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų išrinkimo trisdešimtųjų metinių proga, jam broliškai padėkojo už nenykstančios reikšmės mokymą, meldė Dievą palaikyti jo kilnią tarnystę ir užtikrino norįs kartu su juo toliau eiti krikščionių vienybės atkūrimo keliu.

1991 metų spalio 22 dieną jis buvo išrinktas graikų ortodoksų Bažnyčios galva ir oficialiai pradėjo eiti Ekumeninio patriarcho pareigas lapkričio 4 d. Nuo tada jis tęsia tarnystę, eidamas savo pirmtakų pramintu vis glaudesnių ekumeninių ryšių su Romos vyskupais – Katalikų Bažnyčios popiežiais – keliu.

Popiežius Pranciškus patriarchą Baltramiejų – „brangiausią brolį Kristuje“ – pasveikino Apreiškimo Jonui žodžiais: „Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis“ (Apr 1, 4) ir, simboliškai, šventu meilės Viešpatyje Kristuje apkabinimu.

Džiugia proga palinkėjęs graikiškai laimingo gimtadienio ir lotyniškai ilgiausių metų, popiežius dėkojo Viešpačiui už nesuskaitomus palaiminimus, kuriais Dievas apdovanojo patriarcho gyvenimą ir tarnystę, meldė, kad suteiktų sveikatos, dvasinio džiaugsmo ir gausių malonių kiekvienam kilnios patriarcho tarnystės aspektui.

Popiežius sveikinimo laiške užsiminė apie gilų jo ir patriarcho Baltramiejaus asmeninį ryšį, kuris pavirto broliška draugyste – Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių vadovai dalijasi bendru pastoracinių uždavinių supratimu visai žmonijos šeimai iškilusių svarbių iššūkių akivaizdoje, o patriarcho įsipareigojimas ir įžvalgos kūrinijos apsaugos sferoje leido jam, popiežiui, daug išmokti, parašė sveikinimo laiške Pranciškus. Pasak jo, prasidėjus pandemijai ir jos sukeltoms rimtoms sveikatos, socialinėms ir ekonominėms pasekmėms, Baltramiejaus liudijimas ir mokymas apie poreikį žmonijai dvasiškai atsiversti įgijo nenykstančią vertę.

Popiežius padėkojo Baltramiejui ir už nepailstantį raginimą eiti dialogo, meilės ir tiesos keliu, vieninteliu įmanomu į Kristų tikinčiųjų susitaikinimo ir visiškos tarpusavio vienybės atkūrimo keliu. „Dievui padedant, tai kelias, kuriuo mes su visu tikrumu toliau žengsime kartu, nes mūsų Bažnyčių tarpusavio solidarumas ir artumas yra būtinas įnašas į visuotinę brolybę ir socialinį teisingumą, kurių žmonijai taip reikia“, – sveikinimo laiške Baltramiejui parašė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 22, 11:53