Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Geresnis pasaulis – įmanomas, tai tikėjimas praktikoje

Mums reikia naujų ekonominių ir vystymosi modelių, kurie pakeistų dabartinius, aukojančius gyvybes vardan pinigo, plėšiančius planetos išteklius, maitinančius nelygybę. Tam gali padėti Bažnyčios socialinė doktrina, pasak kurios asmuo, atviras santykiui, yra socialinio, ekonominio ir politinio gyvenimo centras, pažymėjo popiežius spalio 23 d. audiencijoje.

Popiežius kreipėsi į fondo Centesimus Annus pro Pontifice narius. Šio fondo uždavinys yra būtent toks – svarstyti, kaip Bažnyčios socialinės doktrinos principai galėtų būti pritaikyti praktikoje. Anot Šventojo Tėvo, Bažnyčios doktrina nėra individualistinė, nes išryškina asmenų sąsajas ir bendrąjį gėrį. Nėra ir kolektyvinė – tokią tendenciją galima įžvelgti už dabartinių technokratinių suvienodinimo projektų: tikėjimo į žmogumi tapusį Dievą šviesoje ji siekia kiekvieno asmens išsiskleidimo.

„Solidarumas, bendradarbiavimas, atsakomybė: šie trys žodžiai šiomis dienomis yra jūsų ieškojimų ašys, jais nusakomas ir Dievo, kuris yra Trejybė, slėpinys. Dievas yra Asmenų bendrystė ir mus orientuoja realizuotis dosniu atvirumu kitiems, solidarumu, darbu su kitais, bendradarbiavimu, įsipareigojimu dėl kitų, atsakomybe. Išpildyti tai kiekvienoje socialinio gyvenimo sferoje, santykiuose, darbe, pilietiniame įsipareigojime, sąveikoje su kūrinija, politikoje. (...) Tuo pat metu esame kviečiami saugoti pagarbą žmogaus asmeniui, jo laisvei, jo neatimamą orumą. Štai Bažnyčios socialinės doktrinos įgyvendinimo misija“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2021 spalio 23, 15:20