Paieška

Sekmadienį prasideda popiežiaus kelionė į Budpeštą ir Slovakiją

Jau sekmadienį prasideda nauja popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Kelias valandas praleidęs Budapešte, kur aukos visą šią savaitę tame mieste vykstančio Tarptautinio Eucharistinio kongreso uždarymo Mišias, sekmadienį po pietų Šventasis Tėvas keliaus į Slovakiją, kur lankysis iki trečiadienio, rugsėjo 15 d.

Tai bus jau ketvirtasis šventojo Petro įpėdinio vizitas Slovakijoje. Prieš jį tris kartus Slovakijoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Pirmasis vizitas įvyko 1990 m., netrukus po komunistų valdžios žlugimo, kai Slovakija dar priklausė Čekoslovakijai. Kitos dvi popiežiaus kelionės, jau į nepriklausomą Slovakiją, buvo surengtos 1995 ir 2003 m.

„Tegul Šventasis Tėvas padeda mums ne tik atidėti į šalį, bet ir nutraukti visus beprasmiškus ginčus, tegul suteikia mums jėgų įveikti baimes, tegul suvienija visą mūsų visuomenę“, – sakoma prieš popiežiaus vizitą paskelbtame Slovakijos vyskupų laiške.

Slovakijos vyriausybė, susitarusi su vyskupais, nusprendė, kad susitikimuose su popiežiumi galės dalyvauti tik paskiepyti asmenys. Slovakijos vyskupų konferencijos primininkas arkivyskupas Stanislavas Zvolenskis pareiškė, kad šis sprendimas – tai ne susitikimų su popiežiumi dalyvių skaičiaus ribojimas, bet kaip tik priešingai – tai vienintelis realus būdas radikaliai nesumažinti dalyvių skaičiaus.

Sekmadienį po pietų popiežiui atvykus į Bratislavą, nunciatūroje numatytas ekumeninis susitikimas su Slovakijoje veikiančių kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovais. Tą patį vakarą numatytas ir Pranciškaus susitikimas su jo vienuolystės broliais jėzuitais.

Visą antrąją vizito dieną, rugsėjo 13-ąją, Pranciškus praleis sostinėje Bratislavoje, susitiks su prezidentu ir pilietinės visuomenės atstovais. Sostinės Šv. Martyno katedroje vyks susitikimas su vyskupais, kunigais, seminaristais, vienuoliais ir vienuolėmis bei katechetais. Tą pačią dieną numatytas ir susitikimas su žydų bendruomene.

Rugsėjo 14 d. Šventasis Tėvas apsilankys graikų katalikų metropolijos sostinėje Prešove, kur vadovaus Eucharistijai graikų apeigomis. Po to jis vyks į Košicę, kur susitiks su romų tautybės žmonėmis ir su Slovakijos jaunimo atstovais. Romus popiežius aplankys Košicės „Lunik“ rajone, kuriame komunistų laikais buvo priverstinai apgyvendinti tūkstančiai romų tautybės žmonių.

Rugsėjo 15 d., paskutinę vizito dieną, popiežius dalyvaus nacionalinėje slovakų piligriminėje kelionėje į Šaštino Marijos šventovę, kur aukos Sopulingosios Švč. M. Marijos šventės Mišias. Ši diena Slovakijoje yra valstybinė šventė.

Popiežiaus vizitas Prešove bus didelė šventė Slovakijos graikų apeigų Katalikų Bažnyčiai, kuri prieš 71 metus buvo komunistų valdžios panaikinta, o jos nariai prievarta įjungti į Čekoslovakijos Ortodoksų Bažnyčią, priklausančią Maskvos patriarchatui. Per 1968 m. Prahos pavasarį graikų Katalikų Bažnyčia buvo atkurta, tačiau ortodoksams perduota jos nuosavybė nebuvo grąžinta. Ginčas tarp dviejų Bažnyčių baigėsi 2000 m. pasirašius dvišalį susitarimą.

Ypatingas akcentas skiriamas ir popiežiaus vizitui Košicės Luniko rajone – komunistų laikais pastatytame daugiabučių namų kvartale, kuriame, kaip gete, buvo priverstinai apgyvendinti romų mažumos žmonės. Dabartiniais laikais daug investuota į romų socialinės integracijos projektus, tačiau, kad jie būtų sėkmingi, reikia ne tik gerai finansuojamų socialinių programų, bet ir labai plačios strategijos bei tiesioginio pačių romų tautybės žmonių dalyvavimo kuriant integracijos projektus. Katalikų Bažnyčia jau kelis dešimtmečius stengiasi padėti Slovakijos romams. Košicės „Lunik“ gyvenvietėje nuo 2008 m. romų sielovadai vadovauja saleziečiai.

 

Slovakijos Bažnyčios istorija siekia devintąjį amžių, šventųjų Kirilo ir Metodijaus laikus. Didesnė dalis dabartinės Slovakijos teritorijos ilgus šimtmečius priklausė Vengrijos bažnytinei jurisdikcijai. Pirmoji ir ilgą laiką vienintelė vyskupija Slovakijos teritorijoje buvo Nitros vyskupija, įsteigta 880 m. Šiaurinė dabartinės Slovakijos dalis priklausė Krokuvos vyskupijai. Tokia bažnytinė organizacija nesikeitė iki aštuonioliktojo amžiaus pabaigos, kai popiežius Pijus VI Slovakijos teritorijoje įsteigė tris naujas vyskupijas. Devynioliktojo amžiaus pradžioje buvo įkurta dar viena lotynų apeigų vyskupija ir buvo įkurta graikų apeigų katalikų vyskupija, skirta Slovakijos teritorijoje gyvenantiems graikų apeigų krikščionims, su Roma susivienijusiems septynioliktame amžiuje per Užgorodo uniją. Savarankiška Slovakijos bažnytinė provincija pradėjo formuotis 1937 m., o dabartinę formą įgijo jau mūsų laikais, kai Slovakija tapo nepriklausoma valstybe.

Šiuo metu maždaug 3,4 mln. iš 5,5 mln., tai yra apie 68% Slovakijos gyventojų yra pakrikštyti Katalikų Bažnyčioje. Šalyje veikia 8 lotynų apeigų ir 4 graikų apeigų katalikų vyskupijos, kuriose tarnauja apie 2 700 kunigų (diecezinių ir vienuolių), seserų vienuolių yra apie 1 700. (JM / Vatican News)

2021 rugsėjo 10, 14:30