Paieška

Popiežius Vengrijos Bažnyčių ir žydų atstovams: „Būkime taikos šaknys, vienybės daigai“

Susitikime su Vengrijos krikščioniškų Bažnyčių ir kai kurių žydų bendruomenių atstovais popiežius pasitelkė vieno iš Budapešto simbolių – dvi Dunojaus skiriamas miesto dalis jungiančio tilto, vadinamo „Grandinių tiltu“, pavyzdį.

„Jis sujungia dvi miesto dalis, tačiau jų nesulydo į vieną. Tokie turi būti ir ryšiai tarp mūsų. Kas kartą istorijoje, kai kildavo pagunda absorbuoti kitą, būdavo ne statoma, o griaunama. Panašiai vyko, kai vietoj integracijos buvo renkamiesi getai. Kiek kartų pasaulyje tai vyko! Turime budėti ir melstis, kad taip nebeįvyktų“, – sakė popiežius Pranciškus, padėkojęs jį pasveikinusiems kalvinistų ir žydų bendruomenių atstovams.

Pasak Šventojo Tėvo, visi turime įsipareigoti ugdyti brolybę, kad ją sunaikinti siekianti neapykanta nepaimtų viršaus. Jis padėkojo tiems, kurie savo gyvenimu ir liudijimu griovė iš praeities paveldėtas atskyrimo sienas tarp krikščionių ir žydų, kurie troško kitame matyti draugą ir brolį, o ne svetimą ir priešą. „Apsikeitimas tokiais žvilgsniais yra laiminamas Dievo, tai naują pradžią atveriantis atsivertimas, gyvenimą atnaujinantis nutyrinimas“, – sakė Pranciškus, palinkėjęs, kad išpažįstantieji Sandoros Dievą pirmieji rodytų tokį pavyzdį. „Kad niekas negalėtų pasakyti, kad iš Dievo žmonių lūpų išeina skaldantys žodžiai, o ne atvirumo ir taikos žinia. Pernelyg didelio skaičiaus konfliktų žalojamame pasaulyje tai geriausias liudijimas, kurį turi skelbti tas, kas gavo malonę pažinti sandoros ir taikos Dievą“, – kalbėjo popiežius. Pasak jo, Budapešto tiltą išlaikančios grandinės sudarytos iš daugybės žiedų. Kiekvienas iš mūsų esame toks žiedas ir kiekvienas žiedas yra svarbus.

„Buvau gėlė, tapau šaknimi“, – citavo popiežius vengro žydo Mikloso Radnoti, nužmoginančioje koncentracijos stovyklos tamsoje atsidūrusio ir žuvusio poeto žodžius. – „Ir mes esame kviečiami tapti šaknimis. Dažnai siekiame vaisių, rezultatų, įsitvirtinimo. Bet Tas, kuris savo Žodį žemėje laisto taip pat švelniai, kaip laukui sužaliuoti padedantis lietus, mums primena, jog mūsų tikėjimo keliai yra tarsi sėklos: sėklos, kurios virsta požeminėmis šaknimis, maitinančiomis atmintį ir leidžiančioms sužydėti ateičiai“, – kalbėjo Šventasis Tėvas, linkėdamas, kad visi susitikimo dalyviai būtų „taikos šaknys ir vienybės daigai“. To reikia mūsų amžininkams, to reikia, kad mūsų skelbiama žinia būtų įtikinama. (RK / Vatican News)

 

2021 rugsėjo 12, 13:20