Paieška

Viešpaties Kryžius – išganymo šaltinis Viešpaties Kryžius – išganymo šaltinis  

Popiežius: teologija pagal Dievo stilių – arti žmogaus

Popiežius ragina nūdienos iššūkius skaityti Kryžiaus išminties šviesoje. „Reikia tokio Bažnyčios evangelizavimo, kuris būtų ištikimas Dievo stiliui ir būtų arti žmogaus“, – parašė jjs sveikindamas Laterano universitete Romoje vykstančio tarptautinio teologinio kongreso dalyvius.

Kongresas „Kryžiaus išmintis pliuralistiniame pasaulyje“ surengtas Pasionistų – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kongregacijos – įkūrimo trijų šimtų metų jubiliejaus proga. Popiežius, laiške kongregacijos vyresniajam t. Joachimui Rego pasidžiaugė sprendimu pagilinti Kryžiaus išminties aktualumą dabartinių areopagų kontekste.

Tai gražiai dera su kongregacijos steigėjo šv. Kryžiaus Pauliaus troškimu, idant Velykų slėpinys, krikščioniškojo tikėjimo centras ir pasionistų religinės šeimos charizma, būtų skleidžiamas ir perduodamas atsiliepiant į dieviškąją meilę ir priimant pasaulio lūkesčius ir viltis.

Didžiulė išganymo galia, kuri prasiveržia iš Kryžiaus silpnumo, primena teologijai, jog svarbu išpuoselėti tokį stilių, kuris sujungtų minties kilnumą su širdies nuolankumu. Teologija Kryžiaus akivaizdoje pašaukta įvertinti trapią ir konkrečią žmogaus būseną, mokslo ir tyrimo triūsu ieškoti sėklų, kurias Žodis sėja suaižėjusioje, kartais prieštaringoje pliuralistinėje kultūroje.

Viešpaties Kryžius yra išganymo šaltinis visur ir visais amžiais gyvenantiems žmonėms, todėl jis aktualus ir veiksmingas ypač dabartiniais sparčių ir sudėtingų permainų paženklintais laikais, parašė popiežius. Jis sveikino teologijos kongreso siekį Kryžiaus išminties šviesoje ugdyti evangelizavimą, kuris būtų pagal Dievo stilių ir arti žmogaus.

Pasionistų steigėjo šv. Kryžiaus Pauliaus (1694–1775) liturginė šventė minima spalio 19 d. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 21, 13:34