Paieška

Popiežius susitiko su Slovakijos romais. „Esate Bažnyčios širdyje“

Po Mišių Prešove popiežius nuvyko į netoliese esantį kitą rytinės Slovakijos miestą – Košicę. Po pietų vyskupijos kunigų seminarijoje ir poros valandų poilsio Šventasis Tėvas susitiko su Slovakijos romais.

Susitikimas įvyko Košicės miesto Lunik IX rajone, kurio beveik visi gyventojai yra romai. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje statytas daugiabučių namų rajonas iš pradžių buvo skirtas kariuomenės ir milicijos darbuotojams, tačiau vėliau į jį pradėta perkeldinėti romus. Šiuo metu šioje teritorijoje gyvena apie 4300 romų. Namai neprižiūrimi, kai kuriuose trūksta dujų, neveikia vandentiekis, nėra šildymo sistemos. Labai sunkiomis sąlygomis gyvenantiems žmonėms padeda kunigai saleziečiai, kurie nuo 2008 m. rūpinasi šio rajono gyventojų sielovada.

Sveikindamas prie saleziečių namų susirinkusius žmones, popiežius pirmiausia pakartojo savo pirmtako popiežiaus Pauliaus VI žodžius, pasakytus romams 1965 m.: „Jūs esate Bažnyčios ne paribiuose, o Bažnyčios širdyje“. „Niekas Bažnyčioje neturėtų jaustis ne savo vietoje ar nustumtas į šalį“, – sakė Pranciškus, pabrėždamas, kad šie žodžiai – tai ne tik skambi frazė, bet tikrasis Bažnyčios buvimo būdas. „Būti Bažnyčia – tai gyventi taip, kaip kviečia Dievas. O Dievas nori, kad mes, kiekvienas skirtingas, visi būtume susivieniję aplink jį.“

Dievas į kiekvieną žmogų žiūri Tėvo žvilgsniu. Jei Dievas taip į mus žiūri, ir mes su gerumu ir meile turime žiūrėti į kitus žmones, kurie yra mūsų broliai ir seserys. „Bažnyčia – tai brolių ir seserų šeima, turinti vieną Tėvą, kuris mums davė Jėzų kaip brolį, kad suprastume, kokia Dievui brangi brolystė. Jis nori, kad visa žmonija taptų viena visuotine šeima. Bažnyčia yra namai – ir jūsų namai. Todėl iš širdies noriu jums pasakyti – esate laukiami“, – pasakė Šventasis Tėvas. „Bažnyčioje visada jauskitės kaip savo namuose ir niekada nebijokite joje gyventi. Niekas neturi teisės nei jūsų, nei kitų išstumti iš Bažnyčios!“

Popiežius tęsė, kad dažnai ir krikščionims nelengva įveikti įvarius prietarus ir išankstinius nusistatymus. Dažnai žmonės skelbia kitiems nuosprendžius net nepasivarginę su jais susipažinti ir jų išklausyti. O juk Jėzus Evangelijoje aiškiai sako: „Neteiskite!“ (Mt 7, 1). „Neturime teisės nei pasaldinti, nei atskiesti Evangelijos. Kristus aiškiai reikalauja, kad neteistume kitų. Tik mes, deja, labai dažnai kalbame apie kitus remdamiesi nuogirdomis ar paskalomis, manome, kad esame teisūs, kai griežtai teisiame kitus. Esame atlaidūs sau, o negailestingi kitiems“, – sakė Pranciškus. „Neturime teisės rūšiuoti žmonių pagal savo schemas, bet turime pripažinti, kad kiekvienas žmogus savyje nešiojasi nepakartojamą grožį, kad yra Dievo vaikas, kuriame atsispindi Kūrėjas.“

Romai yra labai daug nukentėję nuo išankstinių nuostatų ir negailestingų vertinimų, diskriminacinių stereotipų, šmeižikiškų žodžių ir gestų, tačiau, pasak Pranciškaus, dėl diskriminacijos nukenčia ne tik diskriminuojamieji, bet tampa skurdesnė visa visuomenė. Dėl to būtina pereiti nuo prietarų prie dialogo, nuo uždarumo – prie integracijos. „Nuosprendžiai ir išankstiniai nusistatymai tik didina atstumą. Konfliktai ir pikti žodžiai nepadeda. Žmonių uždarymas į getus nieko neišsprendžia. Kelias į taikų sambūvį yra integracija, kuri prasideda nuo abipusio pažinimo, reikalauja kantrybės ir drąsiai į ateitį nukreipto žvilgsnio.“

Popiežius taip pat padėkojo kunigams saleziečiams, kurie jau keliolika metų tarnauja šio miesto rajono gyventojams. Baigdamas savo kalbą Pranciškus ragino Slovakijos romus atsikratyti baimės, užmiršti praeities nuoskaudas, pasitikėti savimi, sąžiningai ir oriai užsidirbti kasdienę duoną, puoselėti tarpusavio solidarumą. „Aš jus drąsinu, jus laiminu, visos Bažnyčios vardu jus apkabinu“, – sakė Pranciškus. (JM / Vatican News)

2021 rugsėjo 14, 16:29