Paieška

Popiežius Slovakijos žydams: jūsų skausmas – mūsų skausmas

Pirmadienio pavakare popiežius Pranciškus susitiko su Slovakijos žydų bendruomenės atstovais.

Iš nunciatūros keliaudamas į susitikimo vietą, popiežius taip pat užsuko į Betliejaus centrą – skurstančių žmonių ir benamių prieglaudą, kurioje jau daugiau kaip du dešimtmečius tarnauja Kalkutos Motinos Teresės kongregacijos seserys, valandėlę pabendravo su seserimis ir su jų globotiniais.

Susitikimas su žydų bendruomene įvyko Bratislavos senamiesčio aikštėje, kurioje anksčiau stovėjo sinagoga. Šiandien toje vietoje stovi paminklas holokausto aukoms. Sinagoga sulaukė Antrojo pasaulinio karo pabaigos, tačiau ją vėliau nugriovė komunistų valdžia.

„Aikštė, kurioje esame, yra labai svarbi jūsų bendruomenei. Anksčiau čia buvo sinagoga. Tačiau vėliau Dievo vardas buvo paniekintas: per Antrąjį pasaulinį karą iš beprotiškos neapykantos buvo nužudyta daugiau kaip šimtas tūkstančių Slovakijos žydų. Vėliau norėta ištrinti ir bendruomenės pėdsakus, čia stovėjusi sinagoga buvo nugriauta.“

„Brangūs broliai ir seserys, jūsų istorija yra mūsų istorija, jūsų skausmas yra mūsų skausmas“, – sakė popiežius. „Vieningai smerkiame bet kokį smurtą, visas antisemitizmo formas ir stengiamės užtikrinti, kad nebūtų išniekintas Dievo paveikslas žmoguje.“

„Nors sinagoga šioje vietoje buvo nugriauta, jūsų bendruomenė vis dar čia yra. Ji yra gyva ir atvira dialogui. Čia mūsų istorijos vėl susitinka. Čia, Dievo akivaizdoje, patvirtiname mūsų pasiryžimą toliau eiti suartėjimo ir draugystės keliu.“

Popiežius paminėjo Dievo pažadą Abraomui, kad per jį bus palaimintos visos žemės tautos. Čia, šioje Slovakijos žemėje, Izraelio vaikų šeima ir toliau yra pašaukta būti palaiminimo ženklu visai žmonijos šeimai. „Aukščiausiojo palaiminimas išsilieja ant mūsų, kai matome žmones, kurie gerbia ir myli vieni kitus, bendradarbiauja. Tegul Visagalis jus laimina, kad tarp tiek daug nesantaikos, kuri teršia mūsų pasaulį, jūs visada būtumėte taikos liudytojai“, – sakė Pranciškus ir savo kalbą Slovakijos žydams užbaigė hebrajišku taikos linkėjimu „Šalom!“ (JM / Vatican News)

2021 rugsėjo 13, 17:19