Paieška

Popiežius Slovakijoje: neleiskite, kad žodis laisvė liktų be turinio

Budapešte aukojęs Tarptautinio Eucharistinio kongreso uždarymo Mišias, nuo sekmadienio popietės popiežius Pranciškus lankosi Slovakijoje. Pirmadienį, antrąją vizito dieną, jis pradėjo oficialiu susitikimu su Slovakijos Respublikos prezidente Zuzana Čaputova.

Susitikimas su valstybės vadove įvyko Slovakijos prezidentūros rūmuose. Vėliau rūmų kieme popiežius pasveikino daugiau kaip du šimtus Slovakijos vyriausybės, pilietinės visuomenės atstovų, taip pat šalyje akredituotą diplomatinį korpusą. Vizito programoje numatyti ir atskiri popiežiaus susitikimai su vyriausybės vadovu ir parlamento primininku. Juos popiežius vakare priima nunciatūroje.

Popiežius ir Slovakijos prezidentė
Popiežius ir Slovakijos prezidentė

„Atvykau kaip piligrimas į jauną šalį, turinčią seną istoriją, į kraštą, kurio šaknys giliai suleistos pačiame Europos viduryje“, – kreipėsi popiežius į Slovakijos valstybinių ir pilietinių institucijų vadovus bei užsienio šalių diplomatus. Jis taip pat atkreipė dėmesį į prieš 28 metus įvykusį taikų Čekoslovakijos pasidalijimą į dvi nepriklausomas valstybes. „Pasaulis žavėjosi dviejų nepriklausomų šalių gimimu be konfliktų. Ši istorija ragina Slovakiją būti taikos žinia Europos širdyje.“

Toliau savo kalboje popiežius paminėjo šio Europos regiono tautoms būdingą svetingumo ženklą, su kuriuo ir jis pats buvo sutiktas atvykęs į Slovakiją: svečias pasitinkamas su duona ir druska. Popiežius atkreipė dėmesį į šių dviejų simbolių sąsajas su Evangelija.

Išskirtinai svarbi yra duona. Pats Dievas ją pasirinko kaip būdą pasilikti tarp mūsų. Šventasis Raštas ragina mus ne kaupti duoną, bet ja dalytis. Duona, apie kurią kalbama Evangelijoje, visada laužoma. Tai reiškia, kad tikroji laimė yra ne tiek dauginti tai, ką turime, kiek teisingai pasidalyti su kitais. Laužoma duona taip pat primena trapumą ir kviečia mus rūpintis silpniausiais ir pažeidžiamiausiais žmonėmis. Krikščioniškas žvilgsnis silpnuose žmonėse mato ne naštą ar problemą, bet brolius ir seseris, kuriems reikia padėti. Laužoma ir teisingai padalijama duona taip pat primena teisingumo svarbą. Kad teisingumas neliktų abstrakti idėja, o būtų konkretus kaip duona, reikia rimtai kovoti su korupcija, rūpintis, kad viskas būtų daroma skaidriai ir laikantis įstatymų. Galiausiai popiežius paminėjo ir tai, kad tiek mūsų maldoje, tiek ir šnekamojoje kalboje daiktavardis duona  neatsiejamas nuo būdvardžio kasdienė.  Darbas užtikrina žmogui kasdienę duoną. Kaip be duonos nėra ką valgyti, taip be darbo nėra orumo.

„Jūs – žemės druska“ (Mt 5, 13), – sako Jėzus. Druska suteikia maistui skonį. Panašiai ir visuomenės gyvenime organizuotų ir gerai veikiančių struktūrų nepakanka, bet reikia ir skonio – solidarumo skonio. Kaip druska suteikia skonį tik tada, kai ištirpsta, taip ir visuomenė iš naujo atranda skonį tuomet, kai yra dosnių žmonių, kurie aukojasi kitiems. Druska taip pat saugo maistą nuo sugedimo. Popiežius prašė neleisti, kad kilnių šalies tradicijų gero skonio nesugadintų paviršutiniškas vartojimas ir tik materialinės naudos siekimas. Popiežius prašė budriai saugotis ir ideologinės kolonizacijos. Dar prieš kelis dešimtmečius šiuose kraštuose visiems primetama ideologija neleido naudotis laisve, o šiandien kita ideologija atima iš laisvės turinį, pažangą aiškindama kaip pelno siekimą, o teises – kaip individualistinių poreikių tenkinimą.

Dabartinio meto išmėginimas yra pandemija. Ji mus moko, kaip lengva susiskaldyti ir galvoti tik apie save. „Kad sėkmingai įveiktume dabartinius sunkumus, turime pripažinti, kad visi esame trapūs ir kad mums visiems reikia kitų“, – sakė Pranciškus. „Niekas negali izoliuotis nei kaip individas, nei kaip tauta. Neverta žiūrėti tik į praeitį, turime pasiraitoti rankoves ir kartu kurti ateitį. Tam reikia kantrybės ir pastangų, drąsos ir dalijimosi, ryžto ir kūrybiškumo. Tačiau dangus laimina žmogaus pastangas. Telaimina jus Dievas, telaimina Dievas šią žemę. Telaimina Dievas Slovakiją!“ (JM / Vatican News)

2021 rugsėjo 13, 11:40