Paieška

Popiežius priėmė basuosius karmelitus

Rugsėjo 11 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė basuosius karmelitus, dalyvavusius ordino generalinėje kapituloje ir šešeriems metams išsirinkusius naują vyresnįjį – t. Miguel Marquez Calle. „Pašvęstasis gyvenimas yra organiška Bažnyčios dalis, nes tokio norėjo Jėzus ir tokį nuolatos žadina Šventoji Dvasia“, – pasakė popiežius, drąsindamas grįžti prie savo charizmos ištakų ir nepasiduoti nesėkmės pranašų kalboms.

Įsiklausyti, atrasti gaires, liudyti: tokie buvo basųjų karmelitų generalinės kapitulos raktažodžiai, kuriuos perfrazavo ir popiežius Pranciškus. Pasak jo, įvairios krizės yra proga sugrįžti prie esmės, pabusti iš tariamo saugumo ir rūpinimosi, kaip išgyventi. Iš kitos pusės, reikia saugotis netikro atsinaujinimo ir dvasingumo, psichologizavimo pagundos: už viso to slepiasi supasaulėjimo pagunda. O ši, prisiminė popiežius vieną skaitytą knygą, didžiausias blogis, koks tik gali nutikti Bažnyčiai, didesnis už popiežių konkubinų laikotarpį. Be galo svarbu, pasak Šventojo Tėvo, draugystė su Dievu ir džiugi bendruomenės brolybė. Melstis ir gyventi, tarsi melstumeisi, kaip sakė šv. Teresė. Draugystės su Dievu ir broliško gyvenimo perspektyvoje galima svarstyti apie tai, kaip atnaujinti misiją: ne imituojant kitus, bet išsaugant ištikimybę savo pačių charizmai, Viešpaties dovanotą karmelitams dėl jų pačių ir visos bažnytinės bendruomenės gėrio.

„Brangūs broliai, darna tarp šių trijų elementų – draugystės su Dievu, broliško gyvenimo ir misijos – yra žavintis ir patraukiantis siekis, galintis motyvuoti jūsų dabartinius ir ateities pasirinkimus. Šventoji Dvasia teapšviečia ir kreipia jūsų žingsnius šiuo keliu“, – sakė popiežius tėvams karmelitams, atstovaujantiems per 4000 basųjų karmelitų visame pasaulyje. (RK / Vatican News)

 

2021 rugsėjo 11, 15:51